Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Czytelnie i Mediateka

Karta gościa

Obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie, a zamierzają korzystać z Czytelni, kabin do pracy indywidualnej lub wypożyczyć słuchawki do Mediateki.

Kartę gościa nieodpłatnie wydaje Wypożyczalnia (poziom 0).


Czytelnia

CzytelniaW Czytelni znajdującej się na poziomie 1 gmachu CINiBA można korzystać z książek, czasopism, materiałów z magazynów zamkniętych oraz publikacji sprowadzonych z innych bibliotek. Materiałów tych nie można zabierać poza obręb Czytelni. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać zamówione publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni. Do dyspozycji Czytelników pozostaje 5 stanowisk komputerowych.

Zamówienia na materiały z magazynów zamkniętych są przyjmowane najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem. Zamówienia złożone po tym czasie będą realizowane następnego dnia roboczego.

Na księgozbiór podręczny składają się: encyklopedie ogólne (polskie i zagraniczne), bibliografie dziedzinowe i seria Prace Naukowe UŚ.

Aby korzystać z Czytelni, trzeba posiadać dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię. Należy je pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi, któremu zgłaszamy także wniesione ze sobą materiały.

Do dyspozycji Czytelników są kabiny pracy indywidualnej.


Czytelnia Prasy Bieżącej

Czytelnia Prasy Bieżącej

 

Czytelnia Prasy Bieżącej mieści się na poziomie 2 gmachu CINiBA. Znajdziemy w niej najnowszą informacyjną i opiniotwórczą prasę, m.in. polskie i zagraniczne gazety i tygodniki.

 

 

 

 

Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa

 

W Pracowni Komputerowej na poziomie 1 gmachu CINiBA znajduje się 21 terminali z dostępem do sieci.

 

 

 

 

 

Mediateka

Mediateka

 

W Mediatece zlokalizowanej na poziomie 1 oferujemy dostęp do multimediów oraz stanowisk komputerowych, na których można odtwarzać płyty wymagające zainstalowania programu i zrestartowania komputera.

Słuchawki dostępne są w Czytelni na poziomie 1.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.