Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Rozprawy doktorskie UŚ przed obroną

Zastosowania teorii kategorii w topologii ogólnej

Więcej o rozprawie "Zastosowania teorii kategorii [...]"

Prawo autorskie w działalności muzeów

Więcej o rozprawie: "Prawo autorskie w działalności muzeów"

Reakcje sprzęgania, cykloaddycji i kondensacji w syntezie nowych materiałów na potrzeby organicznej elektroniki

Więcej o rozprawie "Reakcje sprzęgania, cykloaddycji i kondensacji [...]"

Skutki śmierci strony postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Więcej o rozprawie: "Skutki śmierci strony postępowania administracyjnego [...]"

Thinking as a therapy in the light of Martin Heidegger’s philosophy

Więcej o rozprawie "Thinking as a therapy [...]"

Problem dokos w refleksji Ksenofanesa z Kolofonu

Więcej o rozprawie "Problem dokos w refleksji [...]"

Bóg w filozofii Hegla

Więcej o rozprawie "Bóg w filozofii Hegla"

Naród i kultura w myśli Jana Stachniuka

Więcej o rozprawie "Naród i kultura w myśli Jana Stachniuka"

Misja ewangelizacyjna w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in Medio Oriente

Więcej o rozprawie: "Misja ewangelizacyjna w świetle adhortacji apostolskiej [...]"

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.