Protokół szkody - CINiBA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Załącznik nr 2


PROTOKÓŁ SZKODY


Sporządzony dnia……………….. w……….........………pomiędzy: …………….……… – reprezentującym CINiBA
a Wnioskodawcą…………………..…………..na okoliczność braku/uszkodzenia ……………………………………..
(zaznaczyć i wymienić rodzaj sprzętu)

Stwierdzono brak / szkodę powstałą w czasie udostępnienia pomieszczeń ww. Wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ustalenia dotyczące przyczyny zagubienia/uszkodzenia/zniszczenia sprzętu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wysokość / wartość  zagubionego / uszkodzonego  sprzętu: …………………………………………………………………………..………...................................................................

Uzgodniony ze sprawcą szkody sposób i termin rekompensaty strat poniesionych przez CINiBA lub naprawienia szkody:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………Czytelne podpisy osób uczestniczących w sporządzeniu protokołu szkody:

1.    Wnioskodawca: ……………………………………………………

2.    Osoba reprezentująca CINiBA: …………………………………..Niniejszy protokół, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron stanowi podstawę do roszczeń odszkodowawczych.

Udostępnij