Baza Wiedzy Economicus

Baza Wiedzy Economicus została uruchomiona Zarządzeniem Rektora nr 35/2023 w celu usprawnienia procesów zarządzania wiedzą na Uczelni, przez ewidencjonowanie i upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowanie osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Baza zawiera dorobek naukowy od 2015 roku i jest aktualizowana na bieżąco (wcześniejsze i bieżące publikacje są rejestrowane w systemie Expertus). W Repozytorium są rejestrowane pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, np.: monografie, artykuły, rozdziały z książek, raporty, prace doktorskie. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Baza umożliwia m.in. wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach naukowych, edytowanie profili pracowników naukowych w celu aktualizacji informacji, łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus (więcej informacji).

Uwagi dotyczące zawartości Bazy Wiedzy Economicus prosimy zgłaszać na adres biblioteka.in@ue.katowice.pl