Bazy testowe: Oxford Handbooks Online i Oxford Scholarship Online

 

Oxford Handbooks Online

Tryb dostępu: online UŚ (do 19 lipca 2024 r.)

Zdalny dostępHAN UŚ

Wejście do bazy: Oxford Handbooks Online

Dostęp testowy obejmuje możliwość skorzystania z ponad 1450 podręczników wydawnictwa Oxford Academic z nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, religioznawstwo, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, archeologia, studia klasyczne) oraz nauk społecznych (nauki o polityce, biznes i zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, psychologia).

 

Oxford Scholarship Online

Tryb dostępu: online UŚ (do 19 lipca 2024 r.)

Zdalny dostępHAN UŚ

Wejście do bazy: Oxford Scholarship Online

Dostęp testowy obejmuje bogatą kolekcję monografii naukowych wydawnictwa Oxford University Press z wszystkich dziedzin.