• automatycznie otwierane drzwi wejściowe,
  • windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz niewidomych/niedowidzących,
  • toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach,
  • stanowiska pracy dla niepełnosprawnych czytelników i pracowników.

Udostępnij