szkolenia

 

 

Przypominamy o naszej stałej ofercie konsultacji i szkoleń dla wszystkich zainteresowanych

Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, ul. Bankowa 11a, Katowice, pok. 313, 312

tel. 032 786 5139,  032 786 51 41, 032 786 5138, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udostępnij