CINIBA - ORCID

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider
There is no translation available.

There is no translation available.

Profil obowiązkowy w systemie ORCID

Zgodnie z decyzją MNiSW każdy pracownik prowadzący działalność naukową musi posiadać profil System ORCID. Profil ten można uzupełnić m.in. o informację dotyczącą dorobku publikacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Biblioteka UŚ zaprojektowała narzędzie umożliwiające eksport publikacji (artykuły, książki oraz rozdziały) do formatu umożliwiającego wgranie do ORCID dorobku znajdującego się w Bibliografii.

Pliki .bib generowane są na zamówienie i przesyłane do zainteresowanych razem z instrukcją wgrywania oraz edycji w obrębie systemu ORCID.

Kontakt w tej sprawie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Czym jest system ORCID?

Jest to otwarta i bezpłatna platforma utrzymująca rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i instytucji z całego świata, bez względu na reprezentowaną dyscyplinę. Wdrażany od 2012 r. ORCID pozwala na jednoznaczną identyfikację pracowników nauki i ich dorobku publikacyjnego w obrębie specjalistycznych baz danych, repozytoriów oraz serwisów społecznościowych. W przeciwieństwie do identyfikatorów stosowanych lokalnie w elektronicznych źródłach informacji (np. ResearcherID w Web of Science Core Collection) jest narzędziem uniwersalnym pozwalającym na zintegrowanie w obrębie jednego systemu kompletu danych na temat prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

Czy posiadanie profilu w ORCID jest obowiązkowe?

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej" każdy pracownik prowadzący działalność naukową składając wymagane oświadczenia (m.in. o dyscyplinie) musi posiadać profil w ORCID.

W jaki sposób można uzupełnić profil o wykaz publikacji?

Informację o publikacjach można wprowadzić do ORCID na kilka sposobów:

• przez integrację z bazami danych (m.in. Scopus, Web of Science, MLA International Bibliography, CrossRef),
• przez ręczne dodanie poszczególnych tytułów,
• przez import plików otrzymanych z Biblioteki UŚ


Bibliografia:

Udostępnij