CINIBA - Dostęp do kopii CKHW

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.Warunki korzystania z Centralnej Kopii
Kartoteki Haseł Wzorcowych w systemie Prolib

 
Warunki ogólne użytkowania CKKHW:

 • Na mocy porozumienia zawartego z Centrum NUKAT utworzono i posadowiono na serwerze BUŚ Centralną Kopię Kartoteki Haseł Wzorcowych na potrzeby bibliotek stosujących system Prolib.
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zobowiązana jest do:
 • aktualizacji danych,
 • usuwania rekordów nieaktualnych,
 • zachowania pełnej synchronizacji z bazą wzorcową utrzymywaną w Centrum NUKAT.
 • Ze względu na procedury kontrolne systemu obsługującego kartotekę, usunięcie hasła z CKKHW możliwe jest dopiero po usunięciu danych ze wszystkich Lokalnych Kartotek Haseł Wzorcowych (LKHW) bibliotek, które hasło pobrały.


Warunki wstępne dla instytucji zgłaszających akces do grona użytkowników CKKHW:

 • Wniosek w sprawie udostępnienia Centralnej Kopii Kartoteki Haseł Wzorcowych skierowany do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Załącznikiem nr 1.
 • Zobowiązanie się do użytkowania CKKHW zgodnie z formalnymi i technicznymi warunkami eksploatacyjnymi.


Warunki techniczne użytkowania CKKHW:

Podanie:

 • numeru instalacji systemu Prolib,
 • stosowanego rodzaju haseł przedmiotowych (KABA, MESH, JHP BN/DBN),
 • siglów w NUKAT.
 • Komunikacja wszystkich serwerów i stacji roboczych po porcie 80 z adresem bg.us.edu.pl  (155.158.32.35).


Warunki eksploatacyjne CKKHW:

 1. Podanie i aktualizowanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za utrzymanie zgodności pomiędzy LKHW a CKKHW.
 • Usuwanie nieaktywnych użytkowników CKKHW.
 • Usuwanie z LKHW rekordów nieaktualnych w terminie trzech dni od momentu otrzymania komunikatu. Komunikaty będą wysyłane na adres e-mail osoby wskazanej przez zainteresowaną bibliotekę jako odpowiedzialnej za utrzymywanie zgodności pomiędzy LKHW a CKKHW.
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do CKKHW bibliotekom, które nie przestrzegają zasad określonych w pkt 1-3.

Wszelkie informacje i zmiany należy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wzór pisma wyrażającego akces do grona użytkowników CKKHW: rtfCKKHW-akces-wzor-pisma

Najważniejsze ustawienia w systemie Prolib związane z komunikacją z CKKHW (Parametry w grupie ogólne/khw):

 1. ckhwWSDL:   http://ckhw1.bg.us.edu.pl/wsa/ckhw/wsdl?targetURI=urn:pl:prolib:ckhw
 • libkey:   4ckhw5service
 • timeout - 600

Osoby do kontaktów ze strony BUŚ:

 • mgr Anna Śpiechowicz - sprawy związane z funkcjonowaniem CKKHW This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 32 786 50 40, kom. 500 314 181
 • mgr Danuta Ostrowska - sprawy związane z aktualizacją LKHW This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 32 786 50 51
 • Zbigniew Guzik - problemy techniczne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 786 51 18, kom. 504 849 180

 

Udostępnij