CINIBA - CINiBA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

CINiBA

portret młodego Rafała Wojaczka - młodzieniec w białej koszuli
There is no translation available.

okładka książki Rafał Wojaczek byłem jestem z wizerunkiem notesów, zapisków
Zapraszamy na promocję książki albumowej Rafał Wojaczek Byłem, jestem (wyd. Instytut Mikołowski, 2021). W spotkaniu wezmą udział autorzy tekstów o poezji Wojaczka opublikowanych w książce: Romuald Cudak, Joanna Dembińska – Pawelec, Dariusz Pawelec, Konrad Wojtyła (redaktor książki) oraz Maciej Melecki. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 (CINiBA, sala dydaktyczna, poziom 0).

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa archiwów Rafała Wojaczka, pochodzących z kolekcji Stanisława Chacińskiego – Byłem, Rafał.

Opis książki:

Publikacja książki Rafała Wojaczka pt. Byłem, jestem bezpośrednio związana jest z uczczeniem 50 rocznicy śmierci poety, jaka przypadła 11 maja 2021 r. Książka zwiera wybór faksymiliów związanych z twórczością i życiem Rafała Wojaczka – pochodzących z archiwum Instytutu Mikołowskiego, gromadzonego nieprzerwanie od początku powstania instytucji, którego siedzibą przez dwadzieścia lat (1999 – 2019) było rodzinne mieszkanie poety.

Oprócz pamiątek po Poecie, jakie zostały zachowane przez jego rodziców, a które przeszły na poczet własności IM, na przestrzeni lat pojawiały się raz po raz – w postaci darowizn lub zakupu – kolejne rzeczy autorstwa Wojaczka, kompletowane oraz archiwizowane w postać bogatego zbioru zawierającego m.in.: dziewięć fotografii Mikołowa ze stycznia 1962 r., wycinki z gazet i czasopism wierszy oraz recenzji z tomów Wojaczka - publikowane za jego życia bądź krótko po śmierci - dedykacje i odręczne poprawki w egzemplarzach tomów wierszy, dwa listy Wojaczka do prof. Edwarda Balcerzana, zeszyty szkolne, bibliotekę czytanych przez poetę książek z jego autografami, teczkę, w której kompletował maszynopisy swych utworów, a także nieznane i niepublikowane zdjęcie poety z roku 1968. Najcenniejszy zaś korpus archiwum Rafała Wojaczka, zgromadzony przez IM, stanowi zbiór dwu kolekcji. Pierwsza - zakupiona przez Miasto Mikołów – kolekcja, pochodząca ze zbiorów Stanisława Chacińskiego, obejmuje 50 obiektów. Składają się na nią: listy Wojaczka adresowane do niego, autografy wierszy (w tym dwa do tej pory nieznane i niepublikowane), pocztówki, warianty spisów treści debiutanckiego tomu Sezon, a także dedykacje w tomikach poety wraz z autografami wierszy usuniętymi z pierwotnych wersji przez cenzurę, unikatowe egzemplarze miesięcznika Odra z opublikowanymi wierszami Wojaczka, pod którymi znajdują się dopisane własnoręcznie przez autora daty ich powstania. Druga, to dar Sylvio Godona – niemieckiego badacza twórczości Wojaczka oraz publicysty – w posiadanie której wszedł dzięki ofiarowaniu jej przez brata Poety, Andrzeja Wojaczka. Obejmuje ona 32 rękopisy wierszy Wojaczka, pochodzących z okresu pracy nad kanonicznymi tomami wierszy: Nie skończona krucjata oraz Inna bajka. Zawiera także bezcenne trzy oryginalne zdjęcia poety – w tym jedno nieznane, pochodzące z cyklu autoportretów w białej koszuli - a także fotografie rodziców poety, fotografie wykonane w 1982 roku przedstawiające najważniejsze miejsca z życia Wojaczka – w Mikołowie i we Wrocławiu. Wśród owych rękopisów znajduje się autograf wiersza do tej pory niepublikowanego, pt. „Metamorfoza”. Wiersz ten pojawia się w dwu wariantach Nie skończonej krucjaty oraz w pierwotnym wariancie Innej bajki. Ostatecznie nie znalazł się on w żadnym z tych tomów. Nie znalazł się też w wierszach spoza zbiorów, publikowanych w bloku wierszy rozproszonych, w książce Utwory zebrane, w roku 1976, pomimo występowania w postaci tytułu w prezentowanych wariantach obu tomów, umieszczonych w autorskim posłowiu redaktora tomu Bogusława Kierca. Dzięki temu właśnie oznaczeniu go w przedstawionych spisach treści poszczególnych, aranżowanych przez Poetę, wersji książkowych, istniała wiedza o tym wierszu. W dziale rękopisów Biblioteki Ossolineum, gdzie zdeponowana jest przeważająca większość spuścizny literackiej Rafała Wojaczka, tego wiersza nie ma.

Książka zawiera wybrane reprodukcje owych rzeczy, które, w ujęciu biograficzno – literackim,  tworzą rozległą  panoramę intensywnej aktywności Wojaczka, ujawniającą, w układzie chronologicznym, narastający z roku na rok proces osiągania swej poetyckiej jedyności – niepowtarzalnego języka, tonu wypowiedzi oraz rozległej i drapieżnej wyobraźni, ufundowanej na niezmiennej potrzebie transgresyjnego wyłaniania nowych, kreacyjno - poetyckich światów, zawieranych w dalekosiężnych wizjach. Towarzyszą tym prezentacjom  teksty interpretacyjne znamienitych badaczy twórczości oraz życia Wojaczka:  Bogusława Kierca, Romualda Cudaka, Joanny Dembińskiej – Pawelec, Dariusza Pawelca, Konrada Wojtyły, a także pracowników IM: Macieja Meleckiego i Krzysztofa Siwczyka.

Charakter oraz forma książki posiada w swym zamierzeniu postać kolażu – reprodukcje autorskich zapisów wierszy sąsiadują z oryginalnymi fotografiami autorstwa Wojaczka, ekspozycje barwnych dedykacji czy autografów listów zestawiane są zaś z  fragmentami eksponowanych maszynopisów prozy Wojaczka, czy też pierwodrukami wierszy, a poszczególne partie reprodukowanych prac zostały przedzielone  tekstami wspomnianych krytyków, które niewątpliwie wzmacniają odbiór ukazanej fragmentarycznie literackiej schedy twórczości Rafała Wojaczka (Maciej Melecki, Dyrektor Instytutu Mikołowskiego).

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Źródło wizerunku okładki książki: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie

poster z portretem młodego Rafała Wojaczka - młody mężczyzna w białej koszuli

There is no translation available.

W dniach 21-25 XI w salach CINiB-y odbył się Akademicki Tydzień Książki - impreza promująca naukę i literaturę naukową. Kluczowym elementem tych spotkań był cykl otwartych dla szerokiej publiczności panelów dyskusyjnych, w których udział wzięli autorzy książek wydanych w ostatnich miesiącach przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystego otwarcia Akademickiego Tygodnia Książek dokonali prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. Nauki i finansów UŚ wraz z prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem, Dyrektorem BUŚ i CINiB-y oraz dr hab. Marta Tomczok prof.UŚ, zastępca dyrektora WUŚ. Gościem honorowym wydarzenia był prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Rektor UŚ w latach 2016-2020.

Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność każdego dnia i serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. 

plakat zapowiadający spotkanie z Martą Fox i Krzysztofem Łęckim utrzymany w żółto-niebiesko-białej tonacji z biogramem Mart Fox i zdjęciami portretowymi uczestników
There is no translation available.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu autorskim "Pomiędzy socjologią i literaturą a Katowicami". Gośćmi spotkania będą Marta Fox, filolożka, nauczycielka, bibliotekarka, animatorka kultury, dziennikarka, redaktorka, nagradzana pisarka i poetka oraz dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ, badacz kultury, literatury i komunikacji społecznej. Punktem wyjścia dyskusji będzie najnowsza książka Marty Fox zatytułowana "Katowice nie wierzą łzom".

Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej CINiB-y (poziom 0).

Pomysłodawczynią spotkania jest dr Daniela Dzienniak-Pulina.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowice, Księgarnia Liber, CINiBA.

Zapraszamy!

plakat zapowiadający spotkanie z Martą Fox i Krzysztofem Łęckim utrzymany w żółto-niebiesko-białej tonacji z biogramem Mart Fox i zdjęciami portretowymi uczestników
plakat zapowiadający spotkanie wokół pism Alfreda Jesionowskiego z portretem pisarza na zielonym tle
There is no translation available.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z redaktorami tomu pism Alfreda Jesionowskiego Przymierze z książką. Krytyka literacka, publicystyka i proza z lat 1929-1945 prof. Olgą Płaszczewską i prof. Maciejem Urbanowskim, które odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Moderatorem rozmowy będzie prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

Organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zespół badawczy Geo-Eko-Humanistyka, CINiBA.

plakat zapowiadający spotkanie wokół pism Alfreda Jesionowskiego z portretem pisarza na zielonym tle

There is no translation available.

dwie otwarte książki oraz długopis na tle półki z książkami
Zapraszamy na seminarium filozoficzne!

Seminarium filozoficzne

Tytuł: „Filozofia języka Arthura Schopenhauera i wpływ na Ludwiga Wittgensteina”

Prelegent: dr Michał Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)

Termin: 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:45

Miejsce: sala dydaktyczna (014), biblioteka CINIBA, Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Sady, mgr Dawid Szombierski

Dr Michał Dobrzański, p.o. kierownika Zakładu Filozofii Społecznej i kierownik Pracowni Studiów nad Filozofią Niemiecką na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką języka i metodologii filozoficznej w filozofii Arthura Schopenhauera, jego krytyką pojęcia rozumu oraz wpływem na filozofię dwudziestowieczną. W 2016 roku uzyskał wspólny tytuł doktorski przyznany przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji na podstawie pracy wydanej następnie jako „Begriff und Methode bei Arthur Schopenhauer” (Königshausen & Neumann). Badacz w projekcie NCN „Lokalność rozumu”.

Linki: deutschephilosophie.wfz.uw.edu.pllor.wfz.uw.edu.pl 

Prof. dr hab. Wojciech Sady – filozof nauki, historyk idei i tłumacz. Autor książek (wybrane publikacje): „Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce”, „Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana”, „Dzieje religii, filozofii i nauki” (III tomy), „Wittgenstein: życie i dzieło”. Tłumacz (wybrane przekłady): B. Russell „Problemy filozofii” i I. Lakatos „Pisma z filozofii nauk empirycznych”.

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCtn_kp_VAKvCIyN8vnAshvg/featured

Mgr Dawid Szombierski – doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: epistemologia, metafizyka i filozofia nauki.

6 Śląski Festiwal Nauki Katowice 305 grudnia 2022 r. grafika zapowiadająca wydarzenie przedstawiająca kobietę z lornetką i abstrakcyjną fryzurą na białym tle
There is no translation available.

Różnorodne pokazy, koncerty, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy – to wszystko składa się na program 6. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2022. Największe w regionie wydarzenie naukowe organizują śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice. 

Festiwal, który będzie się odbywać od 3 do 5 grudnia 2022 roku w Katowicach, ma być swoistym świętem nauki wskazującym na to, co w nauce jest ważne, a jednocześnie ciekawe i pobudzające do dalszego myślenia. Miejscem spotkania będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Przestrzeń festiwalowa zostanie podzielona na sześć stref poświęconych: naukom humanistyczno-społecznym, przyrodzie, naukom ścisłym, technice, medycynie i zdrowiu oraz sztuce, a także na strefy specjalne.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka po raz kolejny włącza się w to wyjątkowe wydarzenie, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym programem ŚFN.

PROGRAM:

STANOWISKO POKAZOWE - link do strony
miejsce: MCK

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka prezentuje dwie strefy – konsultacyjną oraz interaktywną. W pierwszej opowiemy Państwu o bibliotece, jej usługach i zasobach, o tym, jak z niej korzystać, oraz o nowoczesnych możliwościach wyszukiwania i dostępu do informacji. Będziecie mogli zasięgnąć wiedzy i porad specjalistów z zakresu informacji naukowej, pracujących w jednej z najnowocześniejszych książnic naukowych w regionie. Tymczasem strefa interaktywna dostarczy Wam rozrywki i w magiczny sposób przeniesie do biblioteki hybrydowej. Gry edukacyjne, łamigłówki, ciekawostki, czy konkursy z nagrodami, które dla Was przygotowaliśmy będą atrakcją zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych miłośników książnicy. Zapraszamy serdecznie na stoisko „biblioteki otwartej”, która służy swoim czytelnikom już 10 lat!

WYKŁAD mgr Katarzyny Ossolińskiej „Katowice – miasto neonów”: link do wykładu (wymagana rejestracja) 
data: Niedziela, 4 grudnia
czas: 18:15 - 18:55 
miejsce: MCK - Sale konferencyjne - strefa wykładów: scena "Naucz się miasta" - sala konferencyjna nr 24

W latach 60/70 ubiegłego wieku Katowice były najbardziej uneonowionym miastem w Polsce. Porównywano je do las Vegas. Szacuje się, że pod koniec lat 60 XX w. w Katowicach istniało ponad 800 neonów. W wykładzie opowiem o fenomenie, jakim były neony w dobie PRL. Na podstawie archiwaliów i prasy pokażę ich projekty, opowiem o produkcji, rozkwicie, upadku oraz o renesansie, jaki obecnie przeżywają. Wszystko połączę z bogatym materiałem ikonograficznym (stare zdjęcia, oryginalne projekty, wycinki prasowe).

WYKŁAD mgr inż. Aleksandry E. Adamczyk „Jesteśmy razem 10 lat - doświadczenia ostatniej dekady”:
link do wykładu (wymagana rejestracja)
data: Poniedziałek, 5 grudnia
czas: 11:55 - 12:35 
miejsce: MCK - Sale konferencyjne - strefa wykładów: scena "Naucz się miasta" - sala konferencyjna nr 24

W czasie prezentacji przedstawimy działalność naukową i kulturalną katowickiej książnicy, która nieprzerwanie od 10 lat, jako biblioteka hybrydowa, udostępnia materiały drukowane i elektroniczne, przybliża świat nauki i kultury, służąc całej społeczności: akademickiej i regionalnej, a osobom niezwiązanym ze środowiskiem uczelnianym nieustannie stwarza możliwości do samorealizacji. Opowiemy też o usługach i działaniach podejmowanych w okresie sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, o projektach i repozytoriach udostępniających materiały do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym i o podtrzymywaniu - w trudnym czasie „twardego lockdownu” - więzi między książnicą a jej Czytelnikami z pomocą różnych form informowania o zasobach śląskiej książnicy i jej suporcie dla nauki. O inicjatywach i aktywnościach kulturalno-naukowych organizowanych zarówno w gmachu biblioteki, w jego otoczeniu, jak i w sferze online. O inspirowaniu do poszerzania wiedzy i kompetencji społecznych oraz pasji.

WARSZTATY mgr Magdaleny Niewiadomskiej „Wspaniały świat Piotrusia Królika”: link do warsztatów
data: Poniedziałek, 5 grudnia
czas: 9:00 - 9:45
miejsce: Sale balowe - strefa rodzinna: scena strefy rodzinnej

W czasie zajęć dzieci poznają postaci Piotrusia Królika, jego rodziny i przyjaciół. Dowiedzą się także nieco na temat Beatrix Potter – angielskiej pisarki, artystki i badaczki, twórczyni postaci Piotrusia oraz wielu innych bajkowych bohaterów. Przeczytamy fragment opowiadania o Piotrusiu. Pod koniec zajęć dzieci będą uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach, wybranych i dostosowanych do ich wieku, takich jak zagadki, quizy, kolorowanki, krótka krzyżówka. Uczestnicy zajęć mogą też obejrzeć i dotknąć książek o interesującej formie wydawniczej (książka do kąpieli, książka dla niemowląt i młodszych dzieci, książka interaktywna, książka z ruchomymi elementami) oraz rozmaitych publikacji opowieści o Piotrusiu Króliku i jego przyjaciołach. Zobaczą także inne artefakty związane z twórczością Beatrix Potter. Zajęcia dedykowane są dzieciom 5-6 letnim, I-III klasa szkoły podstawowej.

WYCIECZKA „CINiBA bez tajemnic: wycieczka po gmachu biblioteki”: link do strony
m
iejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Rok 2022 jest dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej czasem wyjątkowym. Wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, zaistniała w przestrzeni miasta i regionu dokładnie dekadę temu. Od jesieni 2012 roku CINiBA starała się służyć nauce i kulturze, spełniać oczekiwania użytkowników, wspierać ich indywidualne ścieżki rozwoju, a jednocześnie, jako biblioteka otwarta, tworzyć miejsce przyjazne w przestrzeni fizycznej oraz duchowej. Zapraszamy do uczestnictwa w wycieczce po gmachu Centrum. Podczas wycieczki będzie można nie tylko zwiedzić ciekawy architektonicznie budynek książnicy (również pomieszczenia na co dzień nieudostępniane czytelnikom!), ale także zapoznać się z wieloma ciekawostkami związanymi z dotychczasowym funkcjonowaniem CINiB-y. Serdecznie zapraszamy do zapisów! Obowiązuje limit miejsc.

WYSTAWA „CINiBA: jesteśmy razem 10 lat!”link do strony
miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Ekspozycja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej została poświęcona jubileuszowi tej instytucji, która w 2022 roku obchodzi dekadę swojej działalności. Wystawa składa się z tablic przedstawiających historię CINiB-y, wspólnej książnicy naukowej dwóch uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Odbiorca wystawy zapozna się z najważniejszymi informacjami związanymi z etapami projektowania, powstawania i kształtowania się biblioteki. Ekspozycja przybliża historię CINiB-y, skupia się na podkreśleniu jej roli w obszarach nauki, dydaktyki, kultury i sztuki. Towarzyszące tekstom projekty graficzne, muzyczne oraz relacje z wydarzeń nie tylko uatrakcyjniają wystawę, ale również stanowią swoiste świadectwo rozwoju akademickiej książnicy. Dzięki zamieszczonym na planszach kodom QR uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o wielu tematach dotyczących 10-lecia funkcjonowania CINiB-y w przestrzeni miasta, regionu, kraju, a nawet świata.


Organizatorami Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE są: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider i pomysłodawca przedsięwzięcia), Miasto Katowice (miasto gospodarz wydarzenia), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (współgospodarze), a także Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Więcej informacji na stronie: 6. Śląski Festiwal Nauki Katowice

SFN plakat


Na pierwszym planie napis Akademicki Tydzień Książki. Na jasnym tle chaotycznie ułożone książki, podtrzymujące wspólną konstrukcję. Książki są w trzech kolorach: fioletowe, zielone i żółte.
There is no translation available.

Książki naukowe postrzegane są zwykle jako tajemnicze opowieści, zrozumiałe ledwie dla nielicznych, a atrakcyjne dla jeszcze węższego grona specjalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka chcą pokazać, że to ogromne uproszczenie! Jesteśmy przekonani, że wśród książek o charakterze naukowym wiele może być frapującą i inspirującą lekturą także dla nie-specjalistów.

W dniach 21-25 XI w salach CINiB-y odbywać się będzie Akademicki Tydzień Książki - impreza promująca naukę i literaturę naukową. Kluczowym elementem będzie cykl otwartych dla szerokiej publiczności panelów dyskusyjnych, w których wezmą udział autorzy książek wydanych w ostatnich miesiącach przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Debaty zostały zaplanowane według klucza problemowego – w ten sposób, aby do dyskusji na dany temat zaprosić specjalistów z różnych dziedzin. Historyk będzie więc dyskutował z artystą, a znawca literatury – z prawnikiem. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: perspektywy nowoczesnej edukacji, problematyka przemocy i nietolerancji czy zagadnienie oddziaływania sfery wizualnej na jednostkę. Program uzupełnią spotkania z autorami poczytnych i nagradzanych książek, wykład na temat pożytków i obowiązków wynikających z pisania książek, oraz cykl warsztatów o tematyce wydawniczej i bibliotekoznawczej dla uczniów szkół średnich.

Ściągnijmy książki naukowe z bibliotecznych półek, wyjmijmy je z magazynowych piwnic – zapraszamy do lektury i dyskusji!

Patronem medialnym wydarzenia jest dwutygodnik kulturalny ArtPapier.

Wykład mistrzowski pt. „Mea culpa. Co wynika z pisania” wygłosi prof. Tadeusz Sławek.

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM:


21/11/2022 (PONIEDZIAŁEK)

11.00-11.15

Briefing

11.15-11.30

Uroczyste otwarcie ATK

11.30-13.00

Czego chcemy od uczenia? Debata o współczesnej edukacji

Uczestnicy: Małgorzata Wójcik-Dudek, Krzysztof Maliszewski, Joanna Godawa, Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Prowadzenie: Magdalena Piotrowska-Grot

13:30-15.00

Spotkanie indywidualne: Dawid Madziar, Dominika Rychel-Mantur

22/11/2022 (WTOREK)

10.00-11.00

Wykład mistrzowski: Mea culpa. Co wynika z pisania Tadeusz Sławek

(parter - Sala Konferencyjna)

11.30-13.00

Debata: Przemoc – nietolerancje – narracje

Uczestnicy: Joanna Kisiel, Małgorzata Myl, Grażyna Maroszczuk, Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Prowadzenie: Lucyna Sadzikowska

(parter - Sala Konferencyjna)

13.30-15.00

Spotkanie indywidualne: Misterium modułu czerni obrazu filmowego – spotkanie autorskie z Jerzym Łukaszewiczem

Prowadzenie: Maciej Kędziora

(parter - Sala Dydaktyczna)

23/11/2022 (ŚRODA)

11.30-13.00

Debata: Jak do nas mówią obrazy?

Uczestnicy: Agata Kluczek, Lech Kołodziejczyk, Joanna Aleksandrowicz

Prowadzenie: Kamila Czaja

13.30-15.00

Spotkanie indywidualne: Matylda Sęk-Iwanek

24/11/2022 (CZWARTEK)

11.30-13.00

Debata: Sens wiersza. Jak dziś pisać o poezji?

Uczestnicy: Marian Kisiel, Joanna Dembińska-Pawelec, Paweł Paszek, Katarzyna Niesporek, Magdalena Kokoszka

Prowadzenie: Dariusz Pawelec

13.30-15.00

Spotkanie indywidualne: Weronika Dragan (spotkanie odwołane)

25/11/2022 (PIĄTEK)

11.30-13.00

Debata: Emigranci, boomersi, mieszczanie. Socjolodzy o współczesnej Polsce

Uczestnicy: Rafał Muster, Rafał Cekiera, Justyna Kijonka, Monika Żak

Prowadzenie: Monika Glosowitz

13.30-15.00

Spotkanie indywidualne: Dariusz Kubok


plakat atk 2100x3000px 002 scaled

III jesienne spotkania z literaturą portugalską i o portugalii plakat wydarzenia utrzymany w jesiennej tonacji z liśćmi
There is no translation available.

Szanowni Państwo,

4 oraz 18 listopada 2022 r. w CINiB-ie odbędą się III Jesienne spotkania z literaturą portugalską i o Portugalii. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Portugalii "My Lisbon Story", współorganizatorem  - CINiBA, partnerem -  Miasto Katowice, Katowice Miasto Ogrodów, patronat objęli Ambasada Portugalii w Warszawie i Instituto Camões Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat publikowane będą na stronie Facebookowej Stowarzyszenia Miłośników Portulagii "My Lisbon Story".

Serdecznie zapraszamy!

III jesienne spotkania z literaturą portugalską i o portugalii plakat wydarzenia utrzymany w jesiennej tonacji z liśćmi i dyniami
There is no translation available.

KrainaKsiazek LOGO rgb72dpi 1
Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że chcąc umożliwić społeczności akademickiej dostęp do najnowszej oferty zagranicznych publikacji naukowych wspólnie z Krainą Książek przygotowaliśmy dla Państwa ich wystawę w „wirtualnej formie”.


W załącznikach znajdą Państwo tytuły nowości wydawniczych.


Podobnie jak w poprzednich latach, mogą je Państwo rekomendować do zakupu, który zostanie zrealizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rekomendacje prosimy wysyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej do 07.11.2022 roku.

Nauki humanistyczne i teologiaNauki społeczne


Nauki inżynieryjne


Nauki ścisłe
There is no translation available.

Drodzy Czytelnicy,

w październiku Uniwersytet Śląski odwiedzi noblistka prof. Donna Strickland. Fizyczka poprowadzi gościnne wykłady i spotka się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 24 do 27 października współodkrywczyni metody generowania impulsów laserowych o dużej intensywności będzie mówić o swojej pracy badawczej, a także o roli kobiet w nauce.

W środę 26 października o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) odbędzie się panel dyskusyjny „Trendy w nauce i edukacji”, na który zaproszone są również osoby spoza wspólnoty akademickiej. Moderatorem będzie dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ w Katowicach.

Więcej informacji o spotkaniach z noblistką na znajdą Państwo stronie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!