CINIBA - Gmach

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider

Gmach

There is no translation available.

Nowy gmach biblioteki znajduje się w centrum Katowic, przy ulicy Bankowej 11A, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań głównego Kampusu Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Położenie w Śródmieściu zapewnia dogodny dojazd poprzez istniejący system komunikacji drogowej, tramwajowej, autobusowej i kolejowej.

Realizacja CINiBA w połączeniu z nowym zagospodarowaniem doliny rzeki Rawy, umożliwi stworzenie nowego układu przestrzenno-komunikacyjnego poprzez budowę, na terenie lokalizacji inwestycji, nowych miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych i ruchu kołowego oraz ciągów zieleni.

There is no translation available.

Na  powierzchni zabudowy w kształcie prostokąta o wymiarach 63,75 m x 46,25 m została wzniesiona jednolita, 3-kondygnacyjna bryła ogólnodostępnej części, obejmująca:

  • na poziomie 0 holl główny, do którego przylegają czytelnie i wypożyczalnie, sala konferencyjna na ok. 90 osób, sala dydaktyczna na ok. 30 osób oraz pomieszczenia towarzyszące,
  • na 1 i 2 poziomie otwarte jednoprzestrzenne księgozbiory stanowiące zarazem wypożyczalnie przeznaczone dla czytelników pod nadzorem bibliotekarzy, czytelnie główne i specjalistyczne oraz pomieszczenia dla bibliotekarzy i pracowników zaplecza administracyjnego.

Nad tą częścią budynku zlokalizowana jest mniejsza bryła o wysokości 14,3 m, również na rzucie prostokąta o wymiarach 48,75 m x 16,25 m, obejmująca:

  • na III piętrze pomieszczenia dla pracowników działu gromadzenia i opracowania zbiorów,
  • na IV i V piętrze magazyny zwarte zamknięte dla czytelników, w tym na IV piętrze pomieszczenia zbiorów nietypowych, a na V piętrze zbiorów chronionych.

W nowym budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przewidziano możliwość zgromadzenia i magazynowania około 1,8 mln woluminów. W pierwszym okresie funkcjonowania Centrum zgromadzonych zostanie około 800 tys. woluminów.

7 lipca 2011 r. formalnie zakończył się etap budowlany gmachu CINiBA. Relacje fotograficzne z przebiegu budowy

Podstawowe dane charakteryzujące obiekt:

  • powierzchnia całkowita - 13 260,49 m2
  • powierzchnia użytkowa - 12 273,40 m2
  • kubatura obiektu - 62 560 m3

Projekt został wybrany w drodze konkursu SARP nr 924

PROJEKT: biuro projektowe HS99; Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski