CINIBA - About us

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider
There is no translation available.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Podstawowym celem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, funkcjonujących w CINIB-ie, jest zaspokajanie potrzeb studentów, pracowników nauki oraz mieszkańców regionu w zakresie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz informacji naukowej, a w szczególności:  

  • gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w zakresie odpowiadającym potrzebom użytkowników zgodnie z zasadami publicznej dostępności bibliotek,    
  • poprawa warunków jakości kształcenia oraz umożliwienie środowisku akademickiemu i innym zainteresowanym użytkownikom dostępu do najnowszych źródeł informacji i dokumentów wspierających naukę i dydaktykę,    
  • rozwój infrastruktury informatycznej oraz nowoczesnych systemów bibliotecznych, stosowanie nowych technologii, dbałość o zapewnienie dostępu do profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych,     
  • prowadzenie działalności dydaktycznej w formie szkoleń i warsztatów w zakresie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,    
  • poradnictwo i opieka nad użytkownikami korzystającymi z zasobów informacyjnych i ze zbiorów bibliotecznych,  
  • prowadzenie prac bibliograficznych, dokumentacyjnych i edytorskich,    
  • współpraca z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,    
  • organizacja i współorganizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,     
  • prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej.

 

Udostępnij