CINIBA - SciVal - szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

czarno-białe drzewo a pod spodem pomarańczowy napis Elsevier23 maja 2019 roku o godz. 10:00 w sali dydaktycznej CINiB-y odbędzie się szkolenie z zakresu korzystania z platformy SciVal służącej do analiz bibliometrycznych. Spotkanie adresowane jest do pracowników, doktorantów oraz studentów. Organizatorami wydarzenia są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz firmę Elsevier.

Plan szkolenia:

  1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
  2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
  3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
  4. Znajdowanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
  5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
  6. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
  7. Dyskusja oraz omówienie kwestii dotyczących zastosowania SciVal wobec wyznawań, jakie stawia polskim uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej przepisy wprowadzające.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną – formularz rejestracyjny (limit miejsc: 40):

 

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij