CINIBA - XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Na białym tle napis SBP poniżej pełna nazwa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich28 maja 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej CINiB-y odbędzie się seminarium pt. „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian” organizowane z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.

Celem spotkania, przygotowanego przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych oraz Sekcję Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w momencie zapoczątkowania reformy szkolnictwa wyższego. O wypowiedzi na ten temat poprosiliśmy przedstawicieli redakcji periodyków naukowych i fachowych związanych formalnie z terenem Śląska, którzy będą mieli okazję zaprezentować własne dokonania i osiągnięcia dotyczące wprowadzanych od lat wysokich standardów edytorskich, naukowych i etycznych.

Chcąc oddać głos fachowcom – redaktorom, wydawcom, pracownikom naukowym, bibliotekarzom – zaplanowaliśmy w drugiej części spotkania panel dyskusyjny, podczas którego chcielibyśmy usłyszeć Państwa głosy dotyczące m.in.:

  • znaczenia czasopism fachowych/naukowych dla środowiska naukowego;
  • kierunków rozwoju czasopism w nowej rzeczywistości prawno-organizacyjnej i przynależności do dziedziny/dyscypliny;
  • rankingów czasopism;
  • problemów redagowania, wydawania i finansowania czasopism;
  • środowisk periodyków (autorów, recenzentów, odbiorców);
  • zastosowania nowoczesnych technologii w procesie redagowania i publikowania czasopism.

Wyrażamy nadzieję, że zarówno część referatowa, jak i dyskusja pozwolą uczestnikom zdiagnozować stan polskich czasopism bibliologicznych i informatologicznych oraz nakreślić plany ich rozwoju na przyszłość.

Zainteresowanych udziałem w bezpłatnym XLIII Forum prosimy o zgłoszenia uczestnictwa do dnia 21 maja 2019 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Maria Kycler
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11A
40-007 Katowice
tel. (32) 786 51 64

 

Program (pdf, 225 kB)

Udostępnij