CINIBA - Konferencja pt. Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

ściana z cimnych, różnie ułożonych klocków a na tym tle napis "Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych" 4 grudnia 2019 roku w Katowicach

4 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej CINiB-y odbędzie się konferencja pt. Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Organizatorami są: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Czasopismo „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz portal sbp.pl objęły konferencję patronatem medialnym.

Celem planowanej konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Szczególnie ważnym celem konferencji będzie wykazanie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wzory osobowe postaci bibliotekarza oraz wzorce postulatywne i literackie wykonawcy zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Zapraszamy badaczy do wygłaszania referatów dotyczących zagadnień zaproponowanych przez prof. nadzw. dr hab. Stanisławę Kurek-Kokocińską, inicjatorkę konferencji:

Istnienie wzorów osobowych bibliotekarza i pracownika informacji:

 • ustalenie, czy środowisko zawodowe ma udział w wyznaczeniu (kreowaniu) i krzewieniu wzorów osobowych autentycznych bibliotekarzy;
 • czy wykonawcy zawodu brali za wzór postaci godne naśladowania spośród przedstawicieli swojego środowiska;
 • czy dawniejsze i nieodległe w czasie bibliotekarskie wzory osobowe mają wpływ na życie i postawy zawodowe współcześnie;
 • jaki jest zasięg oddziaływania realnych bibliotekarskich wzorów osobowych;
 • jakie wartości postaci uznane za wzory osobowe wniosły w tożsamość grupy zawodowej.

Aprobata lub kwestionowanie istnienia wzorów osobowych bibliotekarza:

 • szukanie odpowiedzi na pytanie, czy w kształtowaniu samoświadomości zawodowej występowało i nadal występuje ciążenie ku byciu autorytetem dla siebie;
 • rozpoznanie uwarunkowań tego typu postaw w zawodzie z tradycją historyczną.

Postulatywne wzorce bibliotekarza i innych pracowników sektora informacji:

 • geneza różnego rodzaju dokumentów opisujących wzorzec;
 • charakterystyka i analiza porównawcza ustaleń powstałych w różnym czasie.

Wzorce literackie:

 • ustalenie i charakterystyka postaci prezentujących wzorzec bibliotekarza w literaturze polskiej i światowej różnych epok;
 • analiza wzorca literackiego w odniesieniu do świata realnego.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego prosimy przesyłać do 15 października br. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa są dostępne na stronie WWW konferencji:

https://www.bibliotekarstwo.konferencja2019.us.edu.pl/info/

Informujemy, że planowane jest wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych.

Rada naukowa:

dr hab. Agnieszka Gołda
prof. dr hab. Jadwiga Konieczna
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
prof. dr hab. Dariusz Pawelec
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
dr hab. Anna Tokarska
dr hab. Jacek Tomaszczyk
prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Sekretarz konferencji:

dr Marlena Gęborska

Udostępnij