CINIBA - Re-BUŚ: 20 000 publikacji w bazie!

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

rebus start 1Szanowni Państwo,

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (Re-BUŚ), czyli platforma do deponowania i upowszechniania dorobku intelektualnego uczelni, świętuje dziś kolejny sukces – liczba publikacji zamieszczonych bazie przekroczyła 20.000.


Repozytorium powstało 19 lutego 2018 r. jako pełnotekstowa otwarta baza danych gromadząca publikacje pracowników, doktorantów i studentów UŚ. Jej uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access). Platforma umożliwia prezentowanie w jednym miejscu kapitału i potencjału intelektualnego uczelni, promuje także dorobek naukowy społeczności akademickiej oraz wspomaga proces dydaktyczny. Publikowanie w Re-BUŚ znacząco zwiększa widoczność i zasięg zamieszczonego w nim dorobku naukowego. Opublikowane w bazie prace są bowiem indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe.

Skąd najczęściej użytkownicy trafiają do Re-BUŚ:

• Google Scholar
• Google
• CINiBA (w tym Katalog, Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ)
• Uniwersytet Śląski
• Multiwyszukiwarki (Ebsco Discovery Service, Primo)
• Facebook i inne media społecznościowe
• Platforma e-learningowa Uniwersytetu Śląskiego
• Katalogi innych bibliotek
• Wikipedia

O rosnącej popularności i wykorzystaniu platformy świadczą statystki (dane za 23.02.2018 – 30.04.2021 na podstawie Google Analytics):


• Użytkownicy: 131970
• Sesje: 207369
• Odsłony: 1142247
• Średni czas trwania sesji: 00:05:44
• Użytkownicy z Polski – 82% (109021)
• Użytkownicy z zagranicy – 18%
• Użytkownicy z Europy – 89%

Rok

Liczba odsłon

Liczba użytkowników

Średni czas spędzony w witrynie

Unikalne odsłony

2018 (od 23.02)

221042

5649

00:00:44

93589

2019

285301

24462

00:00:55

162939

2020

471930

66845

00:01:12

290930

2021 (do 30.04)

163975

37997

00:01:25

105848

Razem

1142248

131970

00:01:03

653306

Na podstawie Google Scholar do najczęściej cytowanych publikacji zamieszczonych w Re-BUŚ należą aktualnie:

Opis cytowanej pozycji

Liczba cyt.

Wilkoń, Aleksander. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

362

Tokarska-Guzik, Barbara. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

345

Błaszczyk, Małgorzata, Jacek A. Jania, and Jon Ove Hagen. „Tidewater glaciers of Svalbard: Recent changes and estimates of calving fluxes.” (2009). Polish Polar Research, 2009, no. 2, s. 85–142

209

Żmigrodzki, Piotr. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

206

Witosz, Bożena. Dyskurs i stylistyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

125

Loewe, Iwona. Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

117

Warchala, Jacek. Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

117

Błaszczyk, Małgorzata, Jacek Jania, and Leszek Kolondra. „Fluctuations of tidewater glaciers in Hornsund Fjord (Southern Svalbard) since the beginning of the 20th century.” (2013). Polish Polar Research, Vol. 34, iss. 4 (2013), s. 327-352

116

Kolczyński, Mariusz. Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

113

Warchala, Jacek. „Dialog potoczny a tekst.” Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991

116
10 publikacji z największą liczbą wejść od 23.02.2018:

Rode, Danuta: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców Liczba odsłon: 4120, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 6568

Jarosz, Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Liczba odsłon: 1639, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 4255

Dziukiewicz, Julia: Alkoholizm i nadużywanie alkoholu: powszechny problem społeczny. Liczba odsłon: 1323, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 3174

Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży: jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych. Liczba odsłon: 1213, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 3083

Syrek, Ewa: Zdrowie i wychowanie a jakość życia : perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Liczba odsłon: 1069, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 2075

Huk, Tomasz: The Social Context of the Benefits Achieved in eSport. Liczba odsłon: 782, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 870

Węsierska, Katarzyna: Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. Liczba odsłon: 770, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 1549

Kwitok, Agnieszka: Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. Liczba odsłon: 749, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 2837

Przybylska, Irena: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży. Liczba odsłon: 641, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 1072

Moćko, Natalia; Sroka, Agnieszka; Szlachta, Małgorzata: Wstępna identyfikacja zaburzeń mowy - przesiewy logopedyczne w praktyce nauczyciela. Licza odsłon: 640, liczba pobrań/kliknięć w pdf: 1912Wśród 10 krajów, z których pochodzi największa liczba użytkowników platformy znajdziemy:

Kraj

Liczba użytkowników

Poland

109021

United States

4516

Germany

1724

United Kingdom

1396

China

1053

Ukraine

560

Turkey

517

Spain

493

Italy

490

India

487

Canada

455Opiekę nad repozytorium sprawuje Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, jednak platformę współtworzą pracownicy, doktoranci, studenci. Publikacje dostępne są pod adresem: rebus.us.edu.pl. Administratorzy zachęcają do rejestracji i do samodzielnego zamieszczania dorobku naukowego.

Projekt uzyskał dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)”.

Udostępnij