There is no translation available.

„Studiujemy w Cieszynie” to wystawa plakatu studentów Instytutu Sztuk Plastycznych WSNE z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W tym roku Uniwersytet Śląski obchodzi jubileusz 50-lecia w Cieszynie. Z tej okazji studenci kierunków artystycznych zaprojektowali 24 plakaty, w których komentują lub ilustrują — w sposób zabawny i refleksyjny — historię i specyfikę kształcenia w cieszyńskim kampusie, a także swoje odczucia oraz wspomnienia związane z tym miejscem.

Wystawa będzie prezentowana w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) od 1 lipca do 22 września 2021, z przerwą w okresie od 31 lipca do 15 sierpnia.

grafika dla CINiBA

Udostępnij