CINIBA - Wiadomości

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Wiadomości

There is no translation available.


fbc www ciniba

Zapraszamy do korzystania z Federacji Bibliotek Cyfrowych. Federacja Bibliotek Cyfrowych to wspólna wyszukiwarka większości polskich bibliotek cyfrowych (w tym np. Śląskiej Biblioteki Cyfrowej) oraz wybranych repozytoriów. Można w niej znaleźć pełne teksty książek, artykułów, rozdziałów, a także mapy, pocztówki i wiele innych. Obecnie umożliwia dostęp do ponad 6,5 miliona różnych publikacji. Większość materiałów jest dostępna nieodpłatnie.
There is no translation available.

Slogo CINiB-y na tle zdjęcia elewacji gmachuzanowni Czytelnicy,

wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników – pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE, którzy nie posiadają konta w CINiB-ie, a chcą skorzystać ze źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE), umożliwiamy zdalne założenie konta przez formularz rejestracyjny


Prośbę o zdalne aktywowanie konta należy dodatkowo  przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Po weryfikacji uprawnień nowo zarejestrowanego czytelnika, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie wysłana informacja o aktywacji konta, a tym samym o dostępie do źródeł elektronicznych i usługi zamawiania kopii cyfrowych.Otrzymane potwierdzenie podpisania deklaracji oznacza aktywację konta czytelnika, a tym samym dostęp do źródeł elektronicznych i usługi zamawiania kopii cyfrowych.

Zapraszamy do korzystania z elektronicznych zasobów biblioteki!
There is no translation available.

rebus www ciniba
Zapraszamy do korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ. W Repozytorium znaleźć można blisko 13 tys. publikacji w otwartym dostępie,
w tym książki  Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, artykuły, prace doktorskie i inne.

Zachęcamy pracowników UŚ do deponowania materiałów dydaktycznych: prezentacji, wykładów, notatek. Materiały można przygotować w dowolnym formacie
(np. PDF, DOC, ODT, TXT).

W razie pytań i problemów prosimy dzwonić (tel. 32 786 51 33) lub kontaktować się mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
There is no translation available.

fb beck
 
Szanowni Użytkownicy,
uprzejmie informujemy, że WYDAWNICTWO C.H.BECK ZWIĘKSZYŁO LIMIT DOSTĘPU DO 150 UŻYTKOWNIKÓW DLA BAZY LEGALIS.

Uniwersytet Śląski prenumeruje bazę LEGALIS, jedno z podstawowych źródeł elektronicznych w zakresie prawa. W ramach prenumeraty możliwa jest jednoczesna praca 75 użytkowników. Z powodu zagrożenia koronawirusem Wydawnictwo C.H. Beck postanowiło zwiększyć limit jednoczesnych użytkowników bazy Legalis do 150.

Wejście: Bazy danych / Prawo

There is no translation available.

1 ciniba online www hashtag

Zdalne założenie konta i korzystanie ze źródeł w domu

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników – pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE, którzy nie posiadają konta w CINiB-ie, a chcą skorzystać ze źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE), umożliwiamy zdalne założenie konta przez formularz rejestracyjny: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration. Dodatkowo należy przesłać prośbę o zdalne aktywowanie konta – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po weryfikacji uprawnień nowo zarejestrowanego czytelnika, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie wysłana informacja o aktywacji konta, a tym samym o dostępie do źródeł elektronicznych i usługi zamawiania kopii cyfrowych.
 
Korzystanie z baz prenumerowanych wymaga aktywnego konta w bibliotece. Autoryzacja odbywa się poprzez system HAN. Należy podać login (numer czytelnika - ID lub email przypisany do konta) oraz hasło używane w katalogu Integro. Z baz mogą korzystać pracownicy, emerytowani pracownicy UŚ oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ.

Dostęp do źródeł elektronicznych

Biblioteka UŚ prenumeruje ponad 60 baz (w tym wiele pełnotekstowych), udostępniających kilkadziesiąt tysięcy czasopism oraz ok. 250 tys. książek. Z większości baz danych można skorzystać w ramach tzw. zdalnego dostępu, czyli z dowolnego urządzenia podpiętego do Internetu (także poza siecią komputerową UŚ). Warunkiem skorzystania ze źródeł w trybie zdalnym jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro). Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (pesel lub numer konta) oraz hasło używane w katalogu Integro. Z baz mogą korzystać pracownicy, emerytowani pracownicy UŚ oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ.Na stronie www: https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-alfabetycznie znajduje się wykaz prenumerowanych źródeł elektronicznych. Bazy dostępne zdalnie mają specjalny link opisany jako HAN UŚ. Kliknięcie w ten link przenosi do strony z logowaniem a następnie, po podaniu poprawnych danych autoryzacyjnych, do właściwej bazy. W przypadku źródeł ze wskazanym konkretnym miejscem dostępu (np. Biblioteka Prawnicza UŚ) korzystanie będzie możliwe jedynie po uprzednim przesłaniu kwerendy mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W razie problemów z dostępem do baz, ich obsługą lub wyborem odpowiedniego źródła, prosimy o kontakt 32 786 51 33 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów

Cena elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów ze zbiorów Biblioteki wynosi 0,6 PLN (60 groszy za jeden skan). Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający aktywne konto w CINiB-ie. Możliwe jest zamawianie wyłącznie pozycji oznaczonych w katalogu Integro przyciskiem „Zamów kopię”. 
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz pod numer telefonu: 32 786 51 30 lub 32 786 51 50.
 Possibility to create remote account and use e-resources from home

In order to meet the needs of readers - employees, students of all degrees and students of postgraduate studies at the University of Silesia and University of Economics, who do not have a library account in CINIBA and want to use e-resources from home (in case US) or use service of electronic ordering and downloading digital copies (in case US and UE), we provide a possibility to create remote account via registration form: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration Additionally, please send a request for remote access account activation to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Verified newly registered readers will receive declaration on the e-mail address provided in the registration form. Declaration should be signed and scan or photo sent back to address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. After that newly registered readers will receive a confirmation of reader's account activation, access to electronic sources (US) and service of sending digital copies to users by reader accounts (US and UE).Access to scientific databases

Library of University of Silesia subscribes over 60 scientific databases (including many full text data). Databases contain several dozen thousands titles of scientific journals and over 250 000 books. Most databases can be used via remote access, from any device connected to the Internet (also outside the computer network of the University of Silesia). For using sources in remote mode readers need active library account in a library system (Integro). Authorization happens through the HAN system. Please enter the same login (PESEL or account number) and password as in the library system (Integro online catalog). The databases can be used by employees, retired employees of the University of Silesia and also students of all degrees and students of postgraduate studies at the University of Silesia. List of subscribed electronic sources is available on website: https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-alfabetycznie. Databases accesible remotely have a special link described as HAN US. This link takes you to the login page and after correct authorization, to the appropriate database. In case of sources with a specific access location indicated (e.g. Law Library at the Law Faculty of University of Silesia), usage will be possible after sending request to e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In case of problems with access to databases, please call 32 786 51 33 or send e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digital copy service

We still offer a service of sending digital copies to users by reader accounts. The price of electronic ordering and downloading of material digital copies from library collections is reduced to PLN 0,1. The service is available to readers with active library account. It is possibile to order items marked in online library catalog only with ‘Order a copy' button.

Please direct all questions to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 32 786 51 30 or 32 786 51 50.

We invite you to use our electronic collections www.ciniba.edu.pl
 
There is no translation available.

Polish 20200304 094229523 resized 20200304 094447178Od 2 do 31 marca 2020 roku w holu głównym CINiB-y odbywać się będzie wystawa "Od pokojowej rewolucji do zjednoczenia Niemiec".

Otwarcie wystawy miało związek z wizytą na Uniwersytecie Śląskim Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Pana Hansa Jörga Neumanna, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „German Diplomacy and Poland”. Wykładu Pana Konsula wysłuchali studenci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Ekspozycja, przygotowana przez Federalną Fundację ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED i pełnomocnika rządu federalnego ds. nowych landów, jest złożona z 20 tablic, przedstawiających najważniejsze wydarzenia w drodze do zjednoczenia Niemiec. Na planszach znajdują się także kody QR umożliwiające dostęp do  wywiadów ze świadkami wydarzeń. Informacje na tablicach są przedstawione w dwóch językach: niemieckim i polskim.

Serdecznie zapraszamy do CINiB-y!


There is no translation available.

wiedzminstrona 1
Od 3 do 31 marca 2020 roku w holu głównym CINiB-y, w wysokich szklanych gablotach, można oglądać wystawę "Wiedźmini i husyci. Twórczość Andrzeja Sapkowskiego".

Andrzej Sapkowski to jeden z najpopularniejszych pisarzy fantasy, doskonale znany nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Debiutował w czasopiśmie "Fantastyka". Jego proza tłumaczona jest na wiele języków, a on sam został uhonorowany licznymi prestiżowymi nagrodami (m.in. World Fantasy Award). Sapkowski zasłynął cyklem powieści o wiedźminie Geralcie, wojowniku-mutancie, szkolonym płatnym zabójcy potworów. Życie Geralta, powiązanego przeznaczeniem z młodą księżniczką Ciri, zakochanego w czarodziejce Yennefer, stało się inspiracją dla artystów różnych dziedzin sztuki: wiedźmin jest głównym bohaterem cyklu powieści i opowiadań Sapkowskiego, a także komiksów, gier fabularnych i komputerowych oraz ekranizacji filmowych i serialowych powstałych na motywach prozy pisarza.

Książki Sapkowskiego spoza cyklu wiedźmińskiego również cieszą się wielką popularnością: wśród nich można wymienić trylogię husycką, a także takie utwory jak "Żmija" i "Świat króla Artura. Maladie".

Serdecznie zapraszamy do CINiB-y!
There is no translation available.

TJO 2020 www 1
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE LIMIT MIEJSC NA ZAJĘCIA W RAMACH TYGODNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO ZOSTAŁ WYCZERPANY. REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA (04.02.2020).
 
Tydzień Języka Ojczystego 17-21 lutego 2020 roku
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji wykładów i warsztatów, które odbędą w dniach 17.02-21.02.2020 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach w ramach Tygodnia Języka Ojczystego.

Temat przewodni tegorocznych spotkań z polszczyzną stanowi SŁOWO. W programie znajdują się między innymi prelekcje dotyczące pochodzenia wyrazów, ich zmian znaczeniowych, funkcjonowania słowa w literaturze. Organizatorzy przygotowali także warsztaty językowe, gry edukacyjne, wycieczki po gmachu CINiB-y.

Wydarzenia organizowane są przez Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, CINiB-ę, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie "Via Linguae".

Zachęcamy do uczestnictwa uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich miłośników polszczyzny. Udział jest bezpłatny.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 13.02.2020 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Liczba miejsc jest ograniczona. Poczas rejestracji należy podać liczbę uczestników.


PROGRAM

PONIEDZIAŁEK (17.02.2020)

9.00 Zwiedzanie CINiB-y brak wolnych miejsc

sala konferencyjna (poziom 0)
10.00 dr Marcin Maciołek Serce, kobieta, król, czyli o pochodzeniu słów dobrze nam znanych brak wolnych miejsc
12.00 dr Katarzyna Niesporek W głąb hałdy… Dociekania poetycko-leksykologiczne brak wolnych miejsc
sala dydaktyczna (poziom 0)
13.30 dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk Tyle trudnych słów… Warsztaty poprawności językowej brak wolnych miejsc

WTOREK (18.02.2020)

sala dydaktyczna (poziom 0)

8.30 dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk Tyle trudnych słów… Warsztaty poprawności językowej brak wolnych miejsc

sala konferencyjna (poziom 0)
10.00 prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska Dotknąć, powąchać, zobaczyć słowem. Świat zmysłów w języku brak wolnych miejsc
12.00 prof. dr hab. Małgorzata Kita Hospitalizować lekcję czy hospitować lekcję? Rzecz o słowach mylonych brak wolnych miejsc

ŚRODA (19.02.2020)

9.00 edukacyjna gra językowa dla uczniów brak wolnych miejsc

sala konferencyjna (poziom 0)

10.00 prof. dr hab. Aldona Skudrzyk Od papieżycy do marszałkini, czyli dlaczego spieramy się o feminatywy brak wolnych miejsc
12.00 prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa Zrywanie więzi pokrewieństwa. Rzecz o zmianach znaczeniowych wyrazów brak wolnych miejsc

CZWARTEK (20.02.2020)

9.00 Zwiedzanie CINiB-y brak wolnych miejsc

sala konferencyjna (poziom 0)
10.00 dr hab. prof. UŚ Agnieszka Piela O słowach, które wyzionęły ducha brak wolnych miejsc
12.00 prof. dr hab. Helena Synowiec Neologizmy, zapożyczenia, eponimy – o sposobach bogacenia słownictwa brak wolnych miejsc

PIĄTEK (21.02.2020)

9.00 edukacyjna gra językowa dla uczniów brak wolnych miejsc

sala konferencyjna (poziom 0)
10.00 dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek Słowa w cieniu wielkich liter. Alfabet antropocenu w „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk brak wolnych miejsc
12.00 dr Ewa Bartos Od słowa do interpretacji. O funkcji słów kluczowych w poezji brak wolnych miejsc


Zwiedzanie CINiB-y, warsztaty, gra edukacyjna
Aleksandra E. Adamczyk, Elżbieta Adamek, Małgorzata Gagatek, Mateusz Pulina, Ewelina Rudy, Sylwia Szabucka, Anna Szumiec, dr Katarzyna Wyszyńska, Tomasz Zięba

Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(REJESTRACJA ZAKOŃCZONA 4.02.2020)

Organizatorzy
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Stowarzyszenie VIA LINGUAE

TJO 2020 plakat png


There is no translation available.

plakat Panama Baska gotowe 1
Republika Panamy jest maleńkim państwem w Ameryce Środkowej, położonym nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Kolumbią i Kostaryką. Liczba ludności to zaledwie 3,7 mln. Jednym z najbardziej znanych symboli państwa jest Kanał Panamski. Kulturę stanowi mieszanka latynoamerykańskiej, karaibskiej i afrykańskiej ludności.

Zdjęcia prezentowane na wystawie „Panama” wykonała Barbara Brożek, osiemnastolatka, uczennica klasy maturalnej w II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Jak mówi, „Aparat fotograficzny jest moim wiernym towarzyszem podróży od dziecka. Zabrałam go ze sobą także w pewne niesamowite miejsce na odległy od nas kontynent”. Wystawą tą chce opowiedzieć o swoim doświadczeniu związanym z uczestnictwem w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 roku. 15 stycznia 2019 r. w towarzystwie sześcioosobowej grupy młodzieży z parafii, po dwóch dniach podróży, wylądowała w Panama City w Ameryce Łacińskiej.

Autorka skupiła się na tym, co najbardziej ją poruszyło: na napotkanych przypadkowych ludziach i ich miejscu życia, których nie mogłaby poznać tak pełnie, gdyby nie jej uczestnictwo w ŚDM. Barbara Brożek wspomina swoje doświadczenia: gościnność mieszkańców niewielkiego Aqua Dulce, pełne kontrastu Panama City. Jak mówi: „Mam nadzieję, że obejrzenie moich zdjęć przybliży Państwu ten bardzo ciekawy i wyjątkowy kraj”.

Wystawę można oglądać od 2.01 do 29.02.2020 roku w holu głównym CINiB-y. Serdecznie zapraszamy!

bbrozek
There is no translation available.

pippiDrodzy Czytelnicy,

od dziś do 29 lutego w holu głównym, w wysokich gablotach, można oglądać wystawę "Mumintrollet och vänner", która została poświęcona skandynawskiej (szczególnie szwedzkiej) literaturze dla dzieci i młodzieży. Od lat na polskim rynku czytelniczym możemy obserwować niezwykłe zainteresowanie literaturą skandynawską, w tym propozycjami skierowanymi do dzieci i młodzieży. Prym wiodą pisarki: Szwedka Astrid Lindgren oraz szwedzkojęzyczna Finka Tove Jansson. Warto również zwrócić uwagę na innych twórców, cieszących się współcześnie w Szwecji (ale i na całym świecie) wielkim uznaniem – wśród nich można wymienić na przykład Barbro Lindgren, Piję Lindenbaum, Martina Widmarka, Moni Nilsson, Ulfa Starka, Ulfa Nilssona, Rose Lagercrantz i Pernillę Stalfelt.

Serdecznie zapraszamy do CINiB-y!