CINIBA - INFORLEX

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Infor LexTryb dostępu: Online / CINiBA, Biblioteka Prawnicza, Biblioteka Nauk Społecznych

INFORLEX wejście

      - akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z  kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

- szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów

i spraw kadrowych,

- opracowania kompleksowe:

  • • Encyklopedia Księgowego
  • • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
  • • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
  • • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
  • • Monitory B - sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
  • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

- dostęp do niżej wymienionych czasopism:

Udostępnij