CINIBA - Bazy botaniczne (Instytut Botaniki PAN)

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Bazy botaniczne PANWolny dostęp

Wejście do Baz botanicznych (Instytut Botaniki PAN)

Bazy: Lista Roślin Naczyniowych Polski, Wydawnictwa zielnikowe Polski-Rośliny naczyniowe, Flora Polski - Rośliny naczyniowe, Polish Herbaria i inne kolekcje, Polska Bibliografia Fykologiczna - patrz też informacje o bazach, Bazy indeksu nazw łacińskich glonów odnotowanych w Polsce do 1990 r - Cyanophyceae, Bazy indeksu nazw łacińskich glonów odnotowanych w Polsce do 1990 r - Bacillariophyceae, Polish Palynological Data Base - Neogene, Ostoje roślinne w Polsce.

Udostępnij