CINIBA - ScienceDirect

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Science Direct: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ i UE, zasięg chronologiczny : 1995-

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

ScienceDirect: wejście do bazy | ScienceDirect: wejście do bazy przez portal ICM

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier udostępniane w formie bazy danych Science Direct on Site w ramach polskiego konsorcjum. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.

Udostępnij