CINIBA - Bazy danych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Bazy danych

There is no translation available.

American English wejścieDostęp w American Corner

 

American English wejście

Baza zawiera informacje dla osób interesujących się kulturą Stanów Zjednoczonych i uczących się języka angielskiego.

Przewodnik po bazie American English (Google Docs)

There is no translation available.

Academic OneFile wejścieDostęp w American Corner

 

Academic OneFile wejście

Baza danych przeznaczona dla nauczycieli akademickich. Zawiera ponad 40 milionów artykułów z czasopism, gazet i książek od 1980 r. do dzisiaj z takich dziedzin jak: technika, medycyna, sztuka, teologia i literatura. Zapewnia dostęp do ponad 6000 pełnych tekstów m.in. z "New York Times" od 1985 r., "Times of London", "Financial Times". Przeszukując bazę mamy możliwość ograniczenia wyszukiwania do pełnych tekstów i artykułów naukowych, a także tworzenia "alertów", zachowywania wyników wyszukiwania i dzieleni się nimi.

Przewodnik po bazie Academic OneFile (Google Docs)

There is no translation available.

InTech
Wolny dostęp

IntechOpen wejście

Intech to książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych ponad 5 tys. książek z nauk ścisłych, nauk o życiu, nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych.

There is no translation available.

RePEc wyszukiwanie przez serwis EconPapersWolny dostęp

RePEc więcej informacji

RePEc wyszukiwanie przez serwis EconPapers

RePEc to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania; dane pochodzą z ponad 160 archiwów i repozytoriów. Tworzona przez wolontariuszy (zarejestrowanych 35000 autorów) z ponad 80 krajów, zawiera 1,4 miliona rekordów.

There is no translation available.

EconBiz wejścieWolny dostęp

EconBiz wejście

Ekonomiczna baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami.

EconBiz oferuje:

 • wyszukiwanie informacji w niemieckich i międzynarodowych bazach z dziedzin dotyczących ekonomii i zarządzania,
 • dostęp do pełnych tekstów w Sieci,
 • kalendarz wydarzeń w ekonomii i zarządzaniu,
 • darmowy serwis EconDesk wspierający wyszukiwanie (umożliwia uzyskanie pomocy poszukiwaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu lub telefonicznie).There is no translation available.

Bibliografia Filozofii Polskiej (1896-1918) wejścieWolny dostęp

Bibliografia Filozofii Polskiej (1896-1918) wejście

Internetowa baza danych jest kontynuacją poprzednich części Bibliografii Filozofii Polskiej - projektu wydawniczego realizowanego od lat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Dotychczas ukazały się drukiem bibliografie okresu oświecenia (tom 1), romantyzmu (tom 2), pozytywizmu (tom 3). Trwają prace nad tomem czwartym, dotyczącym okresu Młodej Polski.

There is no translation available.

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Uniwersytetu EkonomicznegoWolny dostęp

Wejście do Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE. W celu uruchomienia bazy proszę kliknąć login, potem opcję ok.

Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje ona opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez naszych pracowników od 1994 roku w czasie ich zatrudnienia na Uczelni. Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Bazę można przeszukiwać za pomocą  następujących kryteriów: według słów z tytułu publikacji, słów kluczowych, nazwiska pracownika, według roku publikacji, oznaczenia odpowiedzialności i in.

Więcej informacji o Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE

There is no translation available.

AGRISWolny dostęp

AGRIS wejście

International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS) to bibliograficzno-abstraktowa baza tworzona od 1970 r. przez Food and Agriculture Organization of the United Nations. Obejmuje zagadnienia dotyczące rolnictwa, przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz kilkanaście ośrodków naukowych i akademickich. Zawiera ponad 7,5 miliona rekordów, jest aktualizowana kwartalnie.

There is no translation available.

ADS - SAO/NASA Astrophysics Data System wejścieWolny dostęp

ADS - SAO/NASA Astrophysics Data System wejście

ADS obejmuje 3 bibliograficzne bazy danych zawierające ponad 10,5 miliona rekordów: Astronomy and Astrophysics, Physics oraz arXiv e-prints.

Oferuje darmowy dostęp do abstraktów oraz pełne teksty niektórych starszych artykułów w formatach .gif i .pdf. Szybkie i skuteczne wyszukiwanie informacji możliwe jest dzięki zaawansowanym systemom zapytań, opracowanym pod kątem zagadnień z dziedzin astronomii i fizyki: ADS Labs Integrated Search, Astronomy and Astrophysics Search, Physics and Geophysics Search, Science Education Search oraz arXiv Preprints Search (interfejs przeszukujący dokumenty opublikowane w arXiv e-print archive). ADS oferuje również bezpłatną możliwość zakładania "alertów" (myADS Update Service) opartych na predefiniowanych przez użytkownika warunkach wyszukiwania.

Baza zarządzana jest przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

There is no translation available.

Copernicus PublicationsWolny dostęp

Copernicus Publications wejście

Copernicus Publications (Copernicus GmbH) jest wydawcą literatury naukowej który od roku 2001 włączył się do inicjatywy Open Access. Udostępnia ok. 30 tytułów recenzowanych czasopism, głównie z dziedziny geologii i nauk o ziemi.

Lista tytułów czasopism:

 • Advances in Geosciences (ADGEO)
 • Advances in Radio Science (ARS)
 • Advances in Science and Research (ASR)
 • Annales Geophysicae (ANGEO)
 • Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA)
 • Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) & Discussions (ACPD)
 • Atmospheric Measurement Techniques (AMT) & Discussions (AMTD)
 • Biogeosciences (BG) & Discussions (BGD)
 • Climate of the Past (CP) & Discussions (CPD)
 • Drinking Water Engineering and Science (DWES) & Discussions (DWESD)
 • Earth System Dynamics (ESD) & Discussions (ESDD)
 • Earth Surface Dynamics (ESurf) & Discussions (ESurfD)
 • Earth System Science Data (ESSD) & Discussions (ESSDD)
 • eEarth (eE) & Discussions (eED)
 • Field Actions Science Reports (FACTS)
 • Fossil Record (FR)
 • Geographica Helvetica (GH)
 • Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems (GI) & Discussions (GID)
 • Geoscientific Model Development (GMD) & Discussions (GMDD)
 • Geothermal Energy Science (GtES)
 • History of Geo- and Space Sciences (HGSS)
 • Hydrology and Earth System Sciences (HESS) & Discussions (HESSD)
 • Journal of Sensors and Sensor Systems (JSSS)
 • Mechanical Sciences (MS)
 • Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) & Discussions (NHESSD)
 • Nonlinear Processes in Geophysics (NPG)
 • Ocean Science (OS) & Discussions (OSD)
 • Pattern Recognition in Physics (PRP)
 • Social Geography (SG) & Discussions (SGD)
 • Scientific Drilling (SD)
 • SOIL & SOIL Discussions (SOILD)
 • Solid Earth (SE) & Discussions (SED)
 • Stephan Mueller Special Publication Series (SMSPS)
 • Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society (SAPIENS)
 • The Cryosphere (TC) & Discussions (TCD)
 • Web Ecology (WE)