Gale Research Complete (do 31 grudnia 2023)

Gale Research Complete - logo

Gale Research Complete to duża, multidyscyplinarna grupa baz danych przygotowana dla naukowców i nauczycieli akademickich. Można tu znaleźć recenzowane czasopisma, miliony pozycji z zakresu krytyki literackiej i dzieł literackich, ponad 1700 tytułów eBooków opublikowanych przez Gale, bazę danych Business Focussed oraz ponad 400 kolekcji unikalnych źródeł pierwotnych.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Czas trwania testu: 4.04.2023 – 31.12.2023

Wejście do bazy: Gale Research Complete

Link do broszury z najważniejszymi informacjami o Gale Research Complete.