CINIBA - Kabiny pracy indywidualnej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

ZARZĄDZENIE nr 2/2017r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 10 lipca 2017r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiB-ie, rozdział 3, paragraf 10 (załącznik do Uchwały
nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017r.), ustalam następujące zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Aktualne Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

 

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej


1. Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać wszystkie osoby posiadające dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów lub kartę gościa wydaną przez wypożyczalnię. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE. Obsługę kabin pracy indywidualnej prowadzi czytelnia CINiB-y. Rezerwacji można dokonać z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem, podając przewidywane godziny użytkowania. Kabiny udostępniane są na okres do dwóch tygodni. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych oczekujących. W wypadku niewykorzystywania kabiny przez kolejne dwa dni otwarcia biblioteki, pracownicy CINiB-y mają prawo udostępnić ją innej oczekującej osobie. W sytuacji kolejki oczekujących na skorzystanie z kabiny oraz w chwili, gdy w kabinie aktualnie nikt nie pracuje, bibliotekarz może udostępnić doraźnie na krótszy okres pomieszczenie z zastrzeżeniem, że wraz z pojawieniem się osoby, na którą widnieje rezerwacja, kabina musi być niezwłocznie udostępniona temu użytkownikowi. W takim przypadku, przy każdorazowym opuszczeniu kabiny, należy obowiązkowo oddać klucz.

2. Klucz do kabiny jest udostępniany po okazaniu dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów lub karty gościa, pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika.

3. CINiBA udostępnia dwa typy kabin:

  • wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych dokumentów
  • z możliwością podłączenia do Internetu własnego komputera przenośnego.

4. Wybór kabiny zależy od użytkownika. Przydzielanie kabiny z komputerem odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Przyjmuje się rezerwację określonych kabin.

5. Użytkownik kabiny wyposażonej w komputer:

  • odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji,
  • wszystkie własne pliki użytkownik umieszcza na dysku D w katalogu stworzonym dla własnych potrzeb.

CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają archiwizacji). Użytkownik kończący pracę w kabinie powinien zadbać o skasowanie własnych plików z dysku D, w przeciwnym razie zrobi to dyżurny bibliotekarz.

6. Z kabiny można korzystać w godzinach pracy CINiB-y i nie wolno samowolnie odstępować jej innym osobom.

7. Po zakończeniu pracy w danym dniu, kabinę należy zamknąć, a klucz powinien zostać zwrócony dyżurującemu bibliotekarzowi. Jego zagubienie powoduje konieczność uiszczenia opłaty za duplikat w wysokości 50 zł. CINiBA zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.

8. W kabinie pracy indywidualnej można korzystać z dokumentów bibliotecznych, materiałów własnych oraz z własnego sprzętu komputerowego. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym CINiB-y należy zamawiać do czytelni. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.

9. Materiałów nie należy zostawiać w kabinie po zakończeniu pracy w danym dniu.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz jest zobowiązany do utrzymywania w niej porządku.

11. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w kabinie.

Udostępnij