CINIBA - Zapisy i wypożyczenia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Zapisy i wypożyczenia

Kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z wypożyczalni mogą korzystać:

 • pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
 • studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
 • doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
 • inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (tacy czytelnicy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać emailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0.

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINiBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni, międzybibliotecznej przed jego upływem.

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:

 1. w przypadku pracowników - karta obiegowa;
 2. w przypadku studentów, doktorantów - indeks z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w nim widnieją (jeśli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez dziekanat;
 3. w przypadku uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
 4. w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym - dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty kaucji bibliotecznej.

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opłaty można dokonać:

 • bezpośrednio w wypożyczalni wyłącznie kartą
 • przez system BLIK
 • przez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone")
 • przelewem na konto:

PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.

Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do wypożyczalni CINiBA.

Książkę można samodzielnie prolongować trzykrotnie, jeżeli:

 • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
 • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • książka wcześniej nie została prolongowana w wypożyczalni.

Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

 • zalogować się na swoje konto, ikonka logowania znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
 • kliknąć w zakładkę prolongaty, pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
 • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
 • po kliknięciu w przycisk TAK pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.
 • druków wydanych do 1950 roku włącznie,
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
 • materiałów w złym stanie zachowania,
 • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
 • gazet i czasopism,
 • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do udostępniania na miejscu.

Książki przeznaczone do udostępniania na miejscu mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia się w gestii bibliotekarza.

 1. wypożyczanie "na noc" nie więcej niż 3 woluminy, nie wcześniej niż 1 godzinę przed zamknięciem CINiBA; zwrot musi nastąpić do godziny 10.00 dnia następnego,
 2. "na weekend" nie więcej niż 5 woluminów; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA przed przerwą, nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.
 • Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE 50 woluminów na 16 tygodni;
 • Pozostali pracownicy UŚ i UE 25 woluminów na 8 tygodni;
 • Studenci UŚ i UE 25 woluminów na 8 tygodni;
 • Doktoranci UŚ i UE 30 woluminów na 8 tygodni;
 • Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE 10 woluminów na 8 tygodni;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE 5 woluminów na 8 tygodni;
 • Inne osoby (konta kaucyjne): wypożyczenie na 4 tygodnie, wysokość opłaty zależna od liczby egzemplarzy zgodnie z Cennikiem;
 • Płyty (multimedia) wypożyczane są na 4 tygodnie.

Aby wypożyczyć książkę z wolnego dostępu wystarczy:

Zamawianie książek z wolnego dostępu

Książki z wolnego dostępu można zamawiać w godzinach zamknięcia biblioteki, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 20.00 do 7.00 dnia następnego, w niedziele oraz w dni wolne. Zamówienia realizowane będą do 2 godzin po otwarciu biblioteki. Zamówione publikacje należy odebrać w wypożyczalni w ciągu 7 dni (w przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni). Z zamawiania wyłączone są pozycje przeznaczone do udostępniania na miejscu.

Zamawianie książek z magazynu

Książki zgromadzone w magazynach zamkniętych zamawiane są poprzez katalog komputerowy czynny 24 godziny na dobę i odbierane w wypożyczalni w ciągu 7 dni (w przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni).

Zwrotu wypożyczonych dzieł można dokonać:

 • poprzez dostępną 24 godziny na dobę wrzutnię znajdującą się na zewnątrz budynku; Uwaga! Do korzystania z wrzutni konieczna jest aktywacja legitymacji studenckiej lub pracowniczej jako karty bibliotecznej. Aktywacji dokonujemy w wypożyczalni na poziomie 0;
 • w wypożyczalni na poziomie 0 w godzinach otwarcia biblioteki.

Obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie, a zamierzają korzystać z sieci wifi, czytelni, słuchawek do mediateki i kabin do pracy indywidualnej. Kartę gościa wydaje wypożyczalnia (poziom 0).