CINIBA - Zapisy i wypożyczenia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Zapisy i wypożyczenia

 • w przypadku pracowników UŚ i UE  - elektroniczna karta pracownicza (UE) lub elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów - elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników - wydawana przy zapisie elektroniczna karta biblioteczna (koszt 10 zł.)

 

Elektroniczna karta printoscope UŚ Elektroniczna karta biblioteczna CINiBA
Legitymacja studencka Elektroniczna karta pracownicza UE

 

 

 

 

Warunkiem zapisu do biblioteki jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na stronie WWW Centrum, dowód osobisty oraz:

 • dla pracowników UŚ i UE: zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza; dla emerytów UŚ i UE - zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę;
 • dla studentów i doktorantów UŚ i UE: jeżeli uczelnia macierzysta wydaje indeksy tradycyjne - legitymacja studencka/doktoranta oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr; jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów - aktualna legitymacja studencka/doktoranta;
 • dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE: karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa;
 • dla studentów uczelni, które podpisały umowę trójstronną z UŚ i UE: indeks lub karta słuchacza zawierające pieczątkę biblioteki macierzystej uczelni (jeżeli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz legitymacja studencka/doktoranta; jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów tradycyjnych, zapisu do CINiB-y dokonuje się na podstawie pisemnego potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie macierzystej biblioteki;
 • dla pozostałych osób: potwierdzenie wniesienia opłaty kaucyjnej.

Opłatę kaucyjną (kaucja 1 - 150,00 zł [2 wol.]; kaucja 2 – 400,00 zł [4 wol.]; kaucja 3 – 600,00 zł [6 wol.]) wraz z opłatą za wydanie elektronicznej karty bibliotecznej (10 zł) można uiścić kartą bezpośrednio w Wypożyczalni, bądź przelewem na konto nr: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule przelewu należy wpisać: kaucja oraz wydanie karty, imię i nazwisko czytelnika.

Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Uaktywnienie konta bibliotecznego jest możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty bankowej lub przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przelew (potwierdzenie przelewu można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapisujemy się online: wypełniając i wysyłając Formularz "Rejestracja nowych czytelników" [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ i UE lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych - w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem;
 • pracownicy i studenci UŚ i UE posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną;
 • pozostali czytelnicy otrzymają kartę w Wypożyczalni.

Politechnika Śląska (od 11.04.2013 r.), ASP w Katowicach (od 11.06.2013 r.), Śląski Uniwersytet Medyczny (od 27.06.2013 r.), AWF w Katowicach (od 05.11.2015 r.).

 • studenci Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach, którzy chcą się zapisać w Centrum, muszą mieć indeks z pieczątką swojej Biblioteki Głównej oraz legitymację studencką;
 • jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów tradycyjnych, zapisu do CINiBA dokonuje się na podstawie pisemnego potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie macierzystej biblioteki;
 • studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy chcą się zapisać w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Bibliotece ASP w Katowicach,  Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub w Bibliotece AWF w Katowicach, muszą posiadać specjalne zaświadczenie wydane przez Wypożyczalnię Centrum lub indeks z pieczątką Centrum oraz legitymację studencką;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) mogą wypożyczyć 5 woluminów na 8 tygodni.
 • pracownicy i emeryci UŚ i UE;
 • studenci 1 i 2 stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich w UŚ i UE oraz słuchacze studiów podyplomowych tych uczelni.
 • na zasadzie wzajemności: studenci 1 i 2 stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych szkół wyższych, które podpisały stosowne umowy trójstronne z UŚ i UE. Pracownicy tych uczelni mają prawo wypożyczania książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub wpłaconej kaucji bibliotecznej;
 • nauczyciele akademiccy innych uczelni, kadra zarządzająca firm i organizacji pozarządowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat - na podstawie wpłaconej kaucji bibliotecznej.

SamowypożyczalniaNa każdym poziomie gmachu CINiBA znajdują się urządzenia samowypożyczalni, dzięki którym można samodzielnie:

 • wypożyczyć książki znajdujące się w wolnym dostępie,
 • sprawdzić stan konta.

Należy się upewnić czy na grzbiecie tomu nie ma czerwonej kropki  (takich książek nie można wypożyczać) oraz sprawdzić czy karta była aktywowana w wypożyczalni na poziomie 0.

Następnie:

 • włożyć kartę,
 • położyć na pulpicie nie więcej niż 3 książki,
 • wybrać opcję "wypożycz" i sprawdzić, czy wszystkie książki zostały zarejestrowane na koncie,
 • wyjąć kartę.

W razie niepowodzenia lub wątpliwości prosimy zwrócić się z prośbą do dyżurującego bibliotekarza.

Politechnika Śląska (od 11.04.2013 r.), ASP w Katowicach (od 11.06.2013 r.), Śląski Uniwersytet Medyczny (od 27.06.2013 r.), AWF w Katowicach (od 05.11.2015 r.).

 • studenci Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach, którzy chcą się zapisać w Centrum, muszą mieć indeks z pieczątką swojej Biblioteki Głównej oraz legitymację studencką;
 • jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów tradycyjnych, zapisu do CINiBA dokonuje się na podstawie pisemnego potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie macierzystej biblioteki;
 • studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą się zapisać w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Bibliotece ASP w Katowicach,  Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub w Bibliotece AWF w Katowicach, muszą mieć indeks z pieczątką Centrum  oraz legitymację studencką;
 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy chcą się zapisać w wyżej wymienionych bibliotekach, muszą mieć specjalne zaświadczenie wydane przez Wypożyczalnię Centrum oraz legitymację studencką;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) mogą wypożyczyć 5 woluminów na 8 tygodni.

Kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z wypożyczalni mogą korzystać:

 • pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
 • studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
 • doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
 • inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (tacy czytelnicy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać emailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0.

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINiBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni międzybibliotecznej przed jego upływem.

Książkę można samodzielnie prolongować trzykrotnie, jeżeli:

 • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
 • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • książka wcześniej nie została prolongowana w wypożyczalni.

Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

 • zalogować się na swoje konto, ikonka logowania znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
 • kliknąć w zakładkę prolongaty, pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
 • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
 • po kliknięciu w przycisku TAK pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:

 1. w przypadku pracowników - karta obiegowa;
 2. w przypadku studentów, doktorantów - indeks z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w nim widnieją (jeśli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez dziekanat;
 3. w przypadku uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
 4. w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym - dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty kaucji bibliotecznej.