CINIBA - Przewodnik

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Przewodnik

Dyrekcja Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

 

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. Dariusz Pawelec

32 786 5001, tel. kom. 504 124 387
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora Centrum
dr Radosław Jeż

32 786 5002
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik Dyrektora Centrum ds. Administracyjnych
mgr Jan Siechowski
32 786 5003, tel. kom. 502 622 739
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Centrum

Przewodniczący Rady Centrum

  • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor ds. nauki i finansów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • prof. dr hab. Janina Harasim – Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Paweł Kadłubiak – Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr Radosław Jeż – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zastępca Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział 3 - Nauki społeczne, prawo,

administracja, nauki ekonomiczne

Poziom 2

3 – Nauki społeczne

303 – Metodologia nauk społecznych

304 – Polityka społeczna. Ogólne zagadnienia społeczne. Patologia społeczna

305 – Problemy płci. Gender study

308 – Socjografia. Sytuacja społeczna

311 – Statystyka – teoria, metody

314 – Demografia. Badanie ludności

314.15 – Migracja. Emigracja

316 – Socjologia

316.3 – Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Jednostka jako element struktury społecznej

316.334.2 – Socjologia gospodarcza. Socjologia rynku. Socjologia pracy. Socjologia przemysłu. Socjologia przedsiębiorstwa

316.334.3/.4 – Socjologia polityki. Socjologia prawa

316.334.5 – Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Socjologia wsi i miasta

316.34 – Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Socjologia płci. Socjologia mniejszości

316.346.3–053 – Socjologia dzieci i młodzieży

316.35 – Grupy społeczne. Organizacje społeczne. Socjologia narodu

316.4 – Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Zmiana społeczna. Rozwój społeczny

316.46/.48 – Socjologia władzy. Stosunki społeczne. Stosunki międzyludzkie. Konflikt społeczny. Socjologia konfliktu

316.6 – Psychologia społeczna. Pozycja społeczna. Status społeczny. Rola społeczna

316.64/.65 – Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. Opinia publiczna

316.7 – Socjologia kultury. Styl życia. Socjologia życia codziennego

316.77 – Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna

316.8     – Socjologia rodziny. Rodzaje małżeństw i związków. Zachowania seksualne

32 – Nauki polityczne. Polityka

32(09) – Nauki polityczne. Polityka – historia

32.019.5 – Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Opinia publiczna. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny. Komunikacja polityczna

321 – Państwo. Ustrój państwowy. Teoria i filozofia władzy

322 – Państwo a Kościół

323 – Polityka wewnętrzna

323(438) – Polityka wewnętrzna – Polska

323.1 – Ruchy narodowościowe. Sprawy narodowościowe. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm. Syjonizm. Szowinizm. Nacjonalizm

323.15 – Mniejszości narodowe

323.2 – Stosunki między ludnością a państwem. Manifestacje. Bojkot polityczny. Rewolucja. Zamach stanu. Wojna domowa. Prześladowania polityczne. Akty terroru

323.3 – Warstwy i klasy społeczne

324 – Wybory. Referendum. Plebiscyt

325/326 – Kolonizacja. Kolonializm. Niewolnictwo. Poddaństwo

327 – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa. Dyplomacja

327(438) – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa. Dyplomacja – Polska

327.3 – Międzynarodowe ruchy polityczne. Paneuropeizm. Integracja europejska

327.5 – Bloki międzynarodowe. Napięcia i konflikty. Bezpieczeństwo międzynarodowe

328 – Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy

329 – Partie i ruchy polityczne

329.78 – Organizacje młodzieżowe i studenckie. Harcerstwo

33– Nauki ekonomiczne. Ekonomia

330.1 – Podstawowe pojęcia nauk ekonomicznych. Teoria ekonomii. Makroekonomia. Mikroekonomia

330.162 – Etyka gospodarcza. Etyka biznesu

330.3 – Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Tworzenie kapitału. Rozwój gospodarczy. Systemy gospodarcze. Wzrost gospodarczy. Równowaga gospodarcza

330.4 – Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria systemów i kontroli w gospodarce. Cybernetyka ekonomiczna. Informatyka ekonomiczna

330.5 – Majątek narodowy. Globalny produkt społeczny. Bilans gospodarki narodowej. Produkt narodowy brutto (PNB) i netto (PNN). Dochód narodowy. Konsumpcja. Ekonomika gospodarstwa domowego. Stopa życiowa

330.8 – Historia teorii ekonomicznych. Szkoły ekonomiczne

331 – Praca. Polityka kadrowa. Psychologia pracy. Organizacje pracodawców i pracowników. Związki zawodowe. Sprawy organizacyjne personelu. Regulamin pracy. CV

331.2/.4 – Wynagrodzenia. Płace. Emerytury. Czas pracy. Urlopy. Środowisko miejsca pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy

331.5 – Rynek pracy. Zatrudnienie. Bezrobocie

332 – Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Polityka i planowanie regionalne. Polityka agrarna

332.2/.8 – Własność ziemi z gospodarczego punktu widzenia. Wartość gruntu i nieruchomości. Rynek nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa

334 – Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, firmy z punktu widzenia stosunków własności, źródeł finansowania i zasięgu działalności. Spółdzielczość. Spółdzielnie. Związki i zrzeszenia gospodarcze

336– Finanse. Polityka finansowa

336.1/.2 – Finanse państwowe. Finanse publiczne. Finanse administracji lokalnej. Dochody państwowe. Dochody publiczne. Dochody administracji lokalnej. Opłaty. Taryfy. Cła. Pożyczki państwowe. Długi państwowe. Dług publiczny. Wydatki państwowe. Wydatki publiczne. Wydatki administracji lokalnej

336.22 – Podatki. Prawo podatkowe. Rachunkowość podatkowa

336.7 – Pieniądz. System monetarny. Kredyt. Pożyczki

336.71/.72 – Bankowość. Banki

336.76 – Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy

338.1– Sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza. Historia gospodarcza

338.2 – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką. Reformy gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie gospodarcze

338.2(438) – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką. Reformy gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie gospodarcze – Polska

338.3/.5 – Produkcja i inne działy gospodarki według dziedzin. Ekonomiki szczegółowe. Ceny. Kształtowanie się cen. Koszty. Koszty własne, gospodarcze, społeczne

338.48 – Turystyka. Turyzm. Ekonomika turystyki

339 – Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa

339.1 – Handel i obrót towarowy. Ekonomika handlu. Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja

339.138 – Marketing

339.5 – Handel zagraniczny. Handel międzynarodowy. Polityka handlu zagranicznego. Polityka celna. Cła

339.7 – Finanse międzynarodowe. Obrót kapitałowy. Międzynarodowy rynek kapitałowy

339.9 – Gospodarka zagraniczna. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

339.923 – Unie gospodarcze. Wspólnoty gospodarcze. Bloki gospodarcze

34 – Nauki prawne. Prawo

34(09) – Nauki prawne. Prawo – historia

340 – Ogólne zagadnienia prawa. Teoria, metody i nauki pomocnicze prawa. Prawo porównawcze

341 – Prawo międzynarodowe

341.12(4–67) – Prawo Unii Europejskiej

341.231.14 – Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym)

342 – Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne

342:321(09) – Historia państwa i prawa

342.4 – Konstytucje

342.5 – Władza państwowa. System i funkcje organów państwowych

342.7 – Prawa podstawowe. Prawa człowieka

342.9 – Prawo administracyjne

343 – Prawo karne

343(094) – Prawo karne – kodeksy

343.2/.8 – Sprawca czynu karalnego. Kary i środki wychowawcze. Rodzaje czynów karalnych. Wykonanie kary. Prawo karne wykonawcze

343.9 – Nauki kryminalne. Kryminologia. Kryminalistyka

346 – Prawo gospodarcze

346.5/.7 – Przepisy dotyczące zarządzania gospodarką. Przepisy dotyczące cen, ceł, finansów i kredytów

347 – Prawo cywilne

347(094) – Prawo cywilne – kodeksy

347.2 – Prawo rzeczowe

347.4/.5 – Prawo o zobowiązaniach. Umowy. Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność zawodowa

347.6 – Prawo rodzinne. Prawo spadkowe

347.7 – Prawo handlowe. Umowy handlowe. Prawo wekslowe. Prawo czekowe

347.72 – Spółki prawa handlowego. Prawo spółek

347.73 – Prawo finansowe. Instytucje handlowe

347.734 – Prawo bankowe

347.736/.739 – Upadłość. Bankructwo. Likwidacja

347.764 – Prawo ubezpieczeniowe

347.77/.78 – Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej

347.9 – Organizacja sądownictwa

347.91/.95 – Postępowanie cywilne

349.2 – Prawo pracy

349.2(094) – Kodeksy pracy

349.3 – Prawo socjalne. Prawo ubezpieczeń społecznych

349.4 – Prawo własności ziemi. Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo kształtowania przestrzeni. Prawo budowlane. Prawo lokalowe

349.6 – Prawo ochrony środowiska

351/354 – Administracja publiczna. Gospodarka komunalna

351.077.3 – Postępowanie administracyjne

351.077.3 (094) – Kodeksy postępowania administracyjnego

351.71/.72 – Własność publiczna. Finanse publiczne

351.74 – Policja

351.75/.79 – Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Prawo prasowe. Nadzór administracyjny nad moralnością publiczną. Zdrowie i higiena publiczna. Kontrola sanitarna. Gospodarka wodami

351.81/.85 – Nadzór administracyjny nad: komunikacją, łącznością, transportem, gospodarką, pracą, opieką społeczną, kulturą i nauką

351.9 – Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Sądownictwo administracyjne

352/354 – Organy administracji różnych stopni

364 – Opieka społeczna

364.3 – Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

365/366 – Konsumeryzm. Konsumenci. Potrzeby mieszkaniowe i ich zaspokajanie.

368 – Ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia gospodarcze

355/359 – Nauka i sztuka wojenna. Wojskowość. Historia wojskowości. Rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych

39 – Etnologia. Etnografia

391/395 – Zwyczaje i obyczaje. Ubiory. Ozdoby. Moda

398 – Folklor

37 – Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Historia wychowania, oświaty i pedagogiki

37.01 – Podstawy wychowania i nauczania (materialne, teoretyczne, filozoficzne). Systemy wychowania

37.013 – Pedagogiki wyspecjalizowane: społeczna, specjalna, dorosłych, kultury, porównawcza, eksperymentalna

37.014 – Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne

37.016 – Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów

37.016:004 – Nauczanie informatyki

37.016:1/2 – Nauczanie filozofii, psychologii i religii

37.016:3 – Nauczanie przedmiotów z zakresu nauk społecznych

37.016:5 – Nauczanie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych

37.016:7 – Nauczanie przedmiotów z zakresu sztuki i sportu

37.016:8 – Nauczanie języków i literatury

37.016:9 – Nauczanie historii i geografii

37.017 – Cele i ideały wychowania. Wychowanie moralne, społeczne, religijne

37.018 – Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Kształcenie wieczorowe i zaoczne. Dokształcanie i doskonalenie. Kształcenie ustawiczne. Nauczanie na odległość. Formy organizacyjne szkół i nauczania (szkoły wyznaniowe, publiczne, prywatne i społeczne)

37.018.1/.3 – Pedagogika rodzinna. Wychowanie w placówkach opiekuńczo–wychowawczych

37.04/.06 – Wychowanie z punktu widzenia wychowywanych. Samokształcenie. Poradnictwo pedagogiczne. Wychowanie w szkole. Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przemoc w szkole

37.091 – Administracja i organizacja instytucji oświatowych. Zarządzanie placówkami oświatowymi

37.091.2 – Organizacja nauczania. Uczniowie. Programy nauczania. Egzaminy

37.091.2–057 – Nauczyciele. Wychowawcy

37.091.3 – Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna

37.091.6 – Pomoce dydaktyczne. Budynki, pomieszczenia i wyposażenie placówek oświatowych

373 – Wychowanie przedszkolne. Szkolnictwo podstawowe i średnie

374 – Oświata pozaszkolna. Nauczanie dorosłych

376 – Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Nauczanie osób niepełnosprawnych. Nauczanie osób z trudnością adaptacji. Resocjalizacja

377 – Szkolnictwo zawodowe

378 – Szkolnictwo wyższe

378.4/.6 – Uniwersytety. Wyższe szkoły fachowe

379.8 – Wykorzystywanie wolnego czasu

39 - Etnologia. Etnografia

391/395 - Zwyczaje i obyczaje. Ubiory. Ozdoby. Moda

398 - Folklor

3(05) - Nauki społeczne - wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 2 - Religia, religioznawstwo, teologia

Poziom 2

2 – Religia. Religioznawstwo. Teologia

22/24 – Religie Chin, Korei, Japonii. Religie hinduskie. Buddyzm

25 – Religie i kulty starożytne

26 – Judaizm

27 – Chrześcijaństwo. Historia Kościoła chrześcijańskiego. Ruchy chrześcijańskie. Herezje

27–1 – Teologia chrześcijańska

27–23/–27 – Pismo Święte. Biblistyka. Teologia biblijna

27–28 – Chrześcijaństwo – dogmatyka, teologia systematyczna, apologetyka, teologia polemiczna, teksty liturgiczne

27–31 – Chrystologia. Mariologia

27–42 – Chrześcijaństwo – teologia moralna

27–44 – Chrześcijaństwo – życie religijne, praktyka życia religijnego

27–46/–48 – Chrześcijaństwo – teologia pastoralna, opieka duszpasterska, działalność charytatywna

27–5 – Chrześcijaństwo – kult, ceremonie, liturgia, życie duchowe

27–7 – Chrześcijaństwo - organizacja i struktura Kościoła. Diecezje, parafie. Szkolnictwo kościelne. Prawo religijne, prawo kanoniczne

27–788/–789 – Zakony. Kongregacje. Monastycyzm

271 – Kościoły Wschodnie

272 – Kościół rzymskokatolicki. Katolicka nauka społeczna

272–732.2 – Papiestwo. Nauczanie papieskie

273/278 – Kościoły episkopalne. Kościoły protestanckie

28 – Islam

29 – Współczesne ruchy religijne. Sekty

2(05) – Religia. Teologia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 1 - Filozofia, psychologia

Poziom 2

1A/Z – Poszczególni filozofowie

1 – Filozofia

1(09) – Filozofia – historia

111 – Metafizyka ogólna. Ontologia

111.852 – Estetyka (obiektywna i subiektywna)

113/119 – Kosmologia. Filozofia przyrody

122/129 – Metafizyka szczegółowa

13 – Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Okultyzm

130.2 – Filozofia kultury. Antropologia kultury

14 – Systemy filozoficzne. Światopogląd

141 – Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka

161/164 – Logika

165/168 – Teoria poznania. Epistemologia. Metodologia. Badania i metody naukowe

17 – Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna

172 – Etyka społeczna. Moralność społeczna

159.9 – Psychologia

159.9–05 – Psychologia różnych kategorii osób

159.9–053 – Psychologia dzieci i młodzieży

159.91/.92 – Psychofizjologia. Rozwój psychiczny. Zdolności umysłowe. Psychologia rozwojowa. Osobowość. Psychologia indywidualna

159.93/.94 – Poznanie zmysłowe. Emocje. Uczucia. Nastroje

159.95 – Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja

159.96/.98 – Szczególne stany świadomości i zjawiska psychiczne. Parapsychologia. Psychologia głębi. Psychoanaliza. Psychopatologia. Psychologia stosowana. Psychotechnika

1(05) – Filozofia. Psychologia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 6 - Nauki stosowane, medycyna,

nauki techniczne, rolnictwo

Poziom 1

6 – Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

60 – Biotechnologia

61 – Medycyna

611/612 – Anatomia. Fizjologia

613 – Higiena ogólna i osobista. Higiena układu nerwowego. Higiena i moralność. Nałogi. Substancje uzależniające

614 – Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

615 – Farmacja. Farmakologia. Terapeutyka. Toksykologia

615.8 – Fizjoterapia. Fizykoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody leczenia. Psychoterapia

616 – Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

616.8 – Neurologia. Choroby układu nerwowego. Psychiatria

62 – Inżynieria. Górnictwo. Technika. Postęp techniczny

620 – Badanie materiałów. Gospodarka energetyczna. Nanotechnologia

621 – Budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna. Technika telekomunikacji

63 – Rolnictwo. Leśnictwo. Uprawa i hodowla roślin. Zootechnika. Łowiectwo. Rybactwo

64 – Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo

654+656 – Telekomunikacja. Telemechanika. Transport. Poczta

655 – Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Księgarstwo

657 – Rachunkowość. Księgowość

657.05 – Rachunkowość zarządcza, menedżerska

657.3 – Budżety. Preliminarze. Bilanse. Sprawozdania finansowe

657.4 – Konta. Rachunkowość finansowa. Koszty. Rachunek kosztów

658 – Zarządzanie biznesem. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

658.11 – Przedsiębiorstwa prywatne. Przedsiębiorstwa państwowe. Spółki

658.14/.17 – Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

658.3 – Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie

658.5 – Organizacja produkcji

658.6/.8 – Organizacja i technika handlu. Towary. Usługi

659.1 – Reklama

659.23 – Informacja biznesowa. Informacja handlowa

659.3 – Informacja masowa. Środki masowego przekazu

659.4 – Kształtowanie opinii. Public relations

66 – Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna

67/69 – Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna. Technika sterowania automatycznego

678 – Przemysły oparte na tworzywach wielkocząsteczkowych. Polimery. Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych. Chemia polimerów

6(05) - czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 5 - MATEMATYKA, NAUKI PRZYRODNICZE

Poziom 1

5 – Matematyka i nauki przyrodnicze

502 – Nauka o środowisku. Ochrona środowiska

502.1 – Środowisko a społeczeństwo. Ekorozwój. Rozwój zrównoważony

502.5 – Rezerwaty. Parki krajobrazowe. Ochrona krajobrazu

504 – Zagrożenia środowiska

51 – Matematyka

51(09) – Matematyka – historia

510.22 – Teoria mnogości

510.6 – Logika matematyczna

511 – Teoria liczb

512 – Algebra

512.6/.8 – Specjalne działy algebry. Wielomiany. Równania algebraiczne. Geometria algebraiczna. Grupy Liego

514 – Geometria

515.1 – Topologia

517 – Analiza matematyczna

51–7 – Badania i metody matematyczne w innych dziedzinach nauki

517.2/.4 – Rachunek różniczkowy. Rachunek całkowy

517.5 – Funkcje rzeczywiste. Funkcje zmiennej zespolonej

517.9 – Równania różniczkowe, całkowe, funkcyjne, różnicowe

517.98 – Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów

51–7:336 – Matematyka finansowa

519.1 – Kombinatoryka. Teoria grafów

519.2 – Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza statystyczna

519.6 – Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna

519.7 – Cybernetyka matematyczna. Teoria informacji (aspekt matematyczny)

519.8 – Badania operacyjne. Teoria gier. Programowanie matematyczne. Modele matematyczne

520/524 – Astronomia. Astrofizyka

528 – Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia

53 – Fizyka

530.1 – Podstawowe zasady fizyki. Teoria względności

530.145 – Teoria kwantów. Fizyka kwantowa. Mechanika kwantowa

531/534 – Mechanika

535 – Światło. Optyka

536 – Ciepło. Termodynamika

537 – Elektryczność. Magnetyzm. Elektromagnetyzm

538.9 – Fizyka materii skupionej (stan ciekły i stan stały)

539 – Fizyczna istota materii. Fizyka jądrowa (nuklearna), atomowa i cząsteczkowa (molekularna)

54 – Chemia

543 – Chemia analityczna

543.2/.5 – Metody analizy: chemiczne, spektralne, optyczne i fizykochemiczne. Spektroskopia. Chromatografia

544 – Chemia fizyczna i teoretyczna

546 – Chemia nieorganiczna

547 – Chemia organiczna

548/549 – Krystalografia. Mineralogia

550 – Nauki pomocnicze geologii. Geofizyka. Geochemia. Geobiologia

551 – Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna. Meteorologia. Geologia historyczna. Stratygrafia. Paleogeografia

552/553 – Petrografia. Skały. Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych

556 – Hydrologia. Hydrosfera

56 – Paleontologia. Nauka o skamieniałościach

57 – Nauki biologiczne

572 – Antropologia

573 – Biologia ogólna i teoretyczna

574 – Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia

575 – Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunogenetyka. Ewolucja. Powstawanie gatunków

576 – Biologia komórki. Cytologia

577 – Materialne podstawy życia. Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka

578/579 – Wirusologia. Mikrobiologia

581 – Botanika ogólna. Biologia roślin

581.1/.4 – Fizjologia roślin. Choroby roślin. Fitopatologia. Embriologia roślin. Ontogeneza. Morfologia roślin. Histologia roślin. Tkanki

581.5 – Ekologia roślin. Etologia roślin

581.9 – Geografia roślin. Flora

582 – Botanika systematyczna

582(083.44) – Klucze do oznaczania roślin

591 – Zoologia ogólna. Biologia zwierząt

591.1 – Fizjologia zwierząt

591.3 – Embriologia zwierząt. Ontogeneza

591.4 – Anatomia zwierząt. Organologia. Zootomia

591.5 – Sposób życia zwierząt. Ekologia zwierząt. Etologia zwierząt

591.8 – Histologia zwierząt

591.9 – Geografia zwierząt. Fauna

592/599 – Zoologia systematyczna

593/595 – Bezkręgowce

595.7 – Owady. Entomologia

595.7(083.44) – Klucze do oznaczania owadów

596/599 – Kręgowce. Strunowce

597/598.1 – Ryby. Płazy. Gady

598.2 – Ptaki. Ornitologia

599 – Ssaki

5(05) – Matematyka i nauki przyrodnicze – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 0 - dział ogólny

Poziom 1

0/9(03) – Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym

001 – Nauka i wiedza w ogólności

001.102 – Informacja. Informacja naukowa

001.8 – Metodyka i technika pracy umysłowej. Organizacja nauki i pracy naukowej w ogólności. Innowacje

002 – Książka. Dokumentacja

003 – Rodzaje pisma. Znaki i symbole

004 – Informatyka i technika komputerowa

004.05 – Jakość systemu i oprogramowania. Bezpieczeństwo

004.4 – Oprogramowanie. Systemy komputerowe. Programy komputerowe i języki programowania ogólnie

004.4A/Z – Poszczególne języki programowania, programy i systemy komputerowe

004.7/.9 – Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe. Internet. Sztuczna inteligencja. Grafika komputerowa. Przetwarzanie dźwięków i obrazów. Rzeczywistość wirtualna

005 – Zarządzanie. Teoria zarządzania. Strategie, cele, metody, funkcje zarządzania

005.31/.34 – Badania operacyjne. Teoria podejmowania decyzji. Psychologia zarządzania. Zarządzanie ryzykiem. Efektywność. Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość

005.5 – Działania zarządcze. Techniki i metody kierowania. Lobbing. Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje. Taktyka negocjacji. Planowanie. Logistyka. Analiza. Prognozowanie

005.6 – Jakość. Zarządzanie jakością. TQM

005.94/.96 – Zarządzanie wiedzą. Doradztwo. Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi

006 – Normalizacja

007 – Cybernetyka

008 – Cywilizacja. Kultura. Postęp

01 – Bibliografia – teoria, historia

012A/Z – Bibliografie osobowe (podmiotowe i przedmiotowe)

013 – Bibliografie dzieł określonych grup autorów

014 – Bibliografie zawartości czasopism i dzieł zbiorowych

015(4/9) – Bibliografie regionalne (podmiotowe i przedmiotowe)

016:0 – Bibliografie dziedzin z działu ogólnego

016:01 – Bibliografie bibliografii

016:1/2 – Bibliografie z zakresu filozofii, psychologii, religii i teologii

016:3 – Bibliografie z zakresu nauk społecznych

016:5/6 – Bibliografie z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i stosowanych, medycyny, techniki i rolnictwa

016:7 – Bibliografie z zakresu sztuki, rozrywki i sportu

016:8 – Bibliografie z zakresu językoznawstwa i literatury

016:9 – Bibliografie z zakresu archeologii, geografii i historii

017 – Katalogi bibliotek. Katalogi księgarskie i wydawnicze

02 – Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

025 – Organizacja biblioteki. Technika i metody pracy bibliotecznej

026/027 – Biblioteki

050+070 – Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo

06.05 – Nagrody. Wyróżnienia

061 – Organizacje. Stowarzyszenia. Fundacje. Tajne i półtajne organizacje i ruchy

061UE – Unia Europejska

069 – Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea

09 – Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia

0(05) - Czasopisma o zakresie ogólnym

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 9 - Archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

Poziom 0

902/904 – Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów przedhistorycznych i historycznych

908 – Krajoznawstwo

91 – Geografia ogólna. Geografia fizyczna. Fizjografia

911.3 – Geografia człowieka (społeczna, polityczna, historyczna, osadnictwa)

911.3:33 – Geografia ekonomiczna

912 – Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi. Atlasy

913 – Geografia powszechna. Geografia świata

913A/Z – Geografia poszczególnych państw świata

913(438) – Geografia Polski

913(438)A/Z – Geografia regionalna Polski

929–05 – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe

929–05(438) – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe –Polska

929–05A/Z – Biografie, autobiografie, pamiętniki indywidualne [wypożyczanie]

929.5/.9 – Genealogia. Heraldyka. Godności. Ordery. Odznaczenia. Flagi. Sztandary

929.5A/Z – Genealogia poszczególnych rodzin i rodów

930 – Historia jako nauka. Teoria, filozofia i nauki pomocnicze historii

930.1(09) – Historiografia

930.25 – Archiwistyka. Archiwa

94 – Historia powszechna. Historia świata

94„1939/1945” – Historia II wojny światowej

94(3) – Historia starożytna

94A/Z – Historia poszczególnych państw świata

94(438) – Historia Polski

94(438).01/.03 – Historia Polski do 1572 r.

94(438).04/.06 – Historia Polski (1573–1795)

94(438).07 – Historia Polski – okres zaborów (1795–1918)

94(438).08 – Historia Polski – okres od 1918 r.

94(438).082 – Historia Polski – II wojna światowa 1939–1944/1945

94(438).083 – Historia Polski – okres od 1945 r.

94(438)A/Z – Historia regionalna Polski

94(=411.1) – Historia Żydów

9(05) – Archeologia. Geografia. Historia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Dział 8 - Językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna

Poziom 0

80 – Językoznawstwo i literatura – zagadnienia ogólne. Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka

81 – Językoznawstwo ogólne. Grupy językowe i języki ogólnie. Językoznawstwo porównawcze

81’374.82 – Słowniki dwujęzyczne. Słowniki wielojęzyczne. Rozmówki

811A/Z – Poszczególne języki

811’374A/Z – Poszczególne języki – słowniki językowe

811.162.1 – Język polski

811.162.1’374– Język polski – słowniki językowe

82.0 – Teoria literatury. Nauka o literaturze. Poetyka. Teoria krytyki literackiej. Komparatystyka

82 – Literatura powszechna – historia i krytyka

821.162.1 – Literatura polska – historia i krytyka

821.162.1 „…/1800” – Literatura polska – historia i krytyka

821.162.1 „1800/1900” – Literatura polska – historia i krytyka

821.162.1 „1900/…” – Literatura polska – historia i krytyka

821(09)A/Z – Poszczególne literatury – historia i krytyka

82–1/–9 – Literatura powszechna – teksty

821.162.1–1 – Literatura polska – teksty – poezja

821.162.1–2 – Literatura polska – teksty – dramaty

821.162.1–3 – Literatura polska – teksty – powieści, nowele, opowiadania

821.162.1–4 – Literatura polska – teksty – szkice, eseje

821.162.1–5 – Literatura polska – teksty – mowy, wykłady, kazania

821.162.1–6 – Literatura polska – teksty – listy, korespondencja

821.162.1–7 – Literatura polska – teksty – humoreski, satyry, parodie

821.162.1–8 – Literatura polska – teksty – antologie, miscellanea

821.162.1–9 – Literatura polska – teksty – pozostałe gatunki literackie

821–1A/Z – Poszczególne literatury – teksty – poezja

821–2A/Z – Poszczególne literatury – teksty – dramaty

821–3A/Z – Poszczególne literatury – teksty – powieści, nowele, opowiadania

821–4A/Z – Poszczególne literatury – teksty – szkice, eseje

821–5A/Z – Poszczególne literatury – teksty – mowy, wykłady, kazania

821–6A/Z – Poszczególne literatury – teksty – listy, korespondencja

821–7A/Z – Poszczególne literatury – teksty – humoreski, satyry, parodie

821–8A/Z – Poszczególne literatury – teksty – antologie, miscellanea

821–9A/Z – Poszczególne literatury – teksty – pozostałe gatunki literackie

821A/Z – Literatura – poszczególni autorzy – pamiętniki, biografie, opracowania krytyczne

8(05) – Językoznawstwo. Literatura – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do: