CINIBA - Regulaminy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Regulaminy

ZARZĄDZENIE
nr 3/2022 r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 12 maja 2022 r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 2., paragraf 14. (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam następujące limity czytelnicze:


Status podstawowy

Wypożyczenia

 

Limit vol.

Czas

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE

50

16 tygodni

Pozostali pracownicy UŚ i UE

25

8 tygodni

Studenci UŚ i UE

25

8 tygodni

Doktoranci UŚ i UE

30

8 tygodni

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE

10

8 tygodni

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE)

5

8 tygodni

Emerytowani pracownicy UŚ i UE

5

8 tygodni

Kaucja 1

Kaucja 2

Kaucja 3

2

4

6

4 tygodnie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Załącznik nr 1 do zarządzenia. nr 5/2019 r. Dyrektora CINIB-y z dnia 19 listopada 2019 r.

 

I Użytkowników obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni (a w okresie wiosenno-letnim w szafkach depozytowych) okryć wierzchnich, a także parasoli, teczek, plecaków, toreb, z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm). Wyjątek stanowią organizatorzy oraz goście wydarzeń odbywających się w Sali Seminaryjnej
  na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązani są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIBA” (do pobrania przez organizatorów
  w informatorium na poziomie 0).
 2. Skorzystanie z koszyka CINiB-y w celu wniesienia do strefy wolnego dostępu materiałów niezbędnych
  do pracy i rzeczy osobistych. Kosze z logo biblioteki znajdują się przy szatni na poziomie 0. Pracownicy ochrony mają prawo sprawdzić zawartość koszyka.
 3. Zachowanie ciszy na terenie CINiB-y, z wyjątkiem sal przeznaczonych do pracy grupowej.
 4. Znajomość bieżących informacji podawanych do wiadomości użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług CINiB-y.
 5. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i wyposażeniem CINiB-y, w tym także — zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.
 6. Sprawdzenie, czy wynoszone z CINiB-y materiały są przeznaczone do wypożyczania, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie użytkownika.
 7. Na żądanie pracownika ochrony przedstawienie do wglądu wynoszonych książek.
 8. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych
  na terenie całej CINiB-y.
 9. W przypadku nieprzestrzegania przepisów porządkowych, decyzją Dyrektora Centrum, pracownik CINIB-y może zażądać natychmiastowego opuszczenia budynku, a w przypadku notorycznego łamania zapisów zakazać wstępu do CINiB-y.

        II Zabronione jest:
 1. Zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi użytkownikami.
 2. Wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.), a także wykonywanie kopii w sposób doprowadzający
  do zniszczenia dzieła (np. rozkładanie książek niszczące grzbiet).
 3. Wnoszenie posiłków i napojów (z wyjątkiem wody), palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.
 4. Wchodzenie do CINiB-y osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających.
 5. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. CINiBA nie bierze za nie odpowiedzialności.
 6. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych wnętrz CINIB-y bez zgody Dyrektora CINiB-y lub osoby upoważnionej przez Dyrektora. Fotografowanie i filmowanie wnętrz w celach komercyjnych jest odpłatne i wymaga odrębnych ustaleń z pracownikiem Biura Centrum. Zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka".