Komunikat nowy znak


Szanowni Czytelnicy,

w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych w sobotę 29 października, w godzinach 8.00-12.00 nie będzie dostępu do źródeł elektronicznych za pośrednictwem zakładki Wybrane e-zasoby.

W tym czasie prosimy o korzystanie dostępu ze strony CINIB-y  https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-elektroniczne
Dear Readers,

due to technical work on Saturday, October 29 from 8:00 to 12:00, there will be no access to electronic resources through selected tab "e-resources ". During this time, please tag the CINIBA website https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-elektroniczne

Шановні Читачі,

у зв'язку з необхідністю проведення технічних  робіт  в суботу 29 жовтня, з 8.00 до 12.00 не буде доступу до електронних ресурсів через обрану вкладку " e-ресурси ". Протягом цього часу, будь ласка, використовуйте веб-сайт CINIBA https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-elektroniczne

Udostępnij