Bazy bibliometryczne

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Web of Science Core Collection

Międzynarodowa interdyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa. Indeksuje ponad 21 tys. czasopism naukowych, 300 tys. materiałów konferencyjnych oraz 134 tys. monografii. Baza rejestruje publikacje wydane po 1900 roku. Każdy rekord w Web of Science zaopatrzony jest w bibliografię załącznikową dołączoną do artykułu (ponad 2 miliardy pozycji), co pozwala na wyszukiwanie cytowań w indeksowanej literaturze.

Baza składa się z ośmiu indeksów cytowań, które można przeszukiwać łącznie lub oddzielnie. 

  • Science Citation Index Expanded  (SCI-EXPANDED) – 1900-na bieżąco
  • Social Sciences Citation Index  (SSCI) – 1900-na bieżąco
  • Arts & Humanities Citation Index  (A&HCI) – 1975-na bieżąco
  • Conference Proceedings Citation Index- Science  (CPCI-S) – 1990-na bieżąco
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities  (CPCI-SSH) – 1990-na bieżąco
  • Book Citation Index– Science  (BKCI-S) – 2010-na bieżąco
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities  (BKCI-SSH) – 2010-na bieżąco
  • Emerging Sources Citation Index  (ESCI) – 2005-na bieżąco

Baza daje możliwość stworzenia raportów cytowań (konkretnych autorów lub wyszukanego zbioru danych), które pozwalają na przygotowanie szczegółowych zestawień dotyczących liczby cytowań w podziale na lata. Raporty te dostarczają innych wskaźników, np. Indeksu Hirscha, liczby cytowań bez autocytowań itp.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Scopus

Interdyscyplinarna baza abstraktowa i cytowań indeksująca ponad 23 tys. tytułów czasopism naukowych ponad 5000 międzynarodowych wydawców, a także materiały konferencyjne i serie wydawnicze. Obecnie w bazie znajduje się ponad 80 mln rekordów. Scopus zawiera także 435 mln źródeł internetowych oraz informacje o 23 mln patentów. Zakres tematyczny bazy: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, fizyka i dziedziny pokrewne, nauki społeczne i humanistyczne.

Baza umożliwia wyszukiwanie cytowań w indeksowanych źródłach. Baza pozwala na przygotowanie raportów cytowań dorobku konkretnych osób lub wyszukanego zbioru danych.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazyJournal Citation Reports

Baza służy do oceny czasopism naukowych, tworzona w oparciu o cytowania publikowanej literatury w obrębie nauk ścisłych, społecznych i technicznych. Analizowane cytowania pochodzą z ponad 21 tys. światowych czasopism naukowych. Jest to jedyne referencyjne źródło takich wskaźników bibliometrycznych dla czaopism jak Impact factor, pięcioletni Impact factor i wiele innych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Google Scholar

Ogólnodostępna wyszukiwarka zasobów naukowych, indeksująca pełne teksty i/lub metadane publikacji pochodzące z wiarygodnych stron naukowych oraz wybranych baz danych. Jest źródłem informacji o cytowaniach, a jednocześnie automatycznie określa wartość podstawowych metryk bibliograficznych takich jak: całkowita liczba cytowań, czy Indeks Hirscha. Indywidualny profil autora pozwala zorganizować własne prace, jest publiczny i edytowalny, pozwala na bieżąco śledzić nowe odwołania do własnych publikacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach – profile autorów w Google Scholar

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – profile autorów w Google Scholar

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazEkon-Cytowania

Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 300 tys. dokumentów oraz prawie 4300 tys. przypisów bibliograficznych. Pozwala na przygotowanie raportu cytowań dla konkretnego autora lub czasopisma.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 23 biblioteki akademickie i instytuty naukowe. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Wyszukiwanie cytowań można przeprowadzić wykorzystując pole “w cytowaniach”

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych. Część rekordów zaopatrzona jest w bibliografie załącznikowe, a wyszukiwanie cytowań umożliwia pole “from quotes”.