Skład osobowy

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Dyrekcja

Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek

Samodzielna Sekcja Administracyjno- Gospodarcza

Samodzielna Sekcja Wydarzeń i Promocji

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dyrekcja

Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów

Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Biuro Centrum