Skład osobowy

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Dyrektor prof. dr hab. Dariusz Pawelec, 32 786 50 01, 504 124 387, dariusz.pawelec@ciniba.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Jan Siechowski, 32 786 50 03, 502 622 739, jan.siechowski@ciniba.edu.pl

Sekretariat, 032 786 50 00, sekretariat@ciniba.edu.pl

Kierownik mgr Anna Śpiechowicz, 032 786 50 40, 500 314 181, anna.spiechowicz@ciniba.edu.pl

Z-ca Kierownika dr Iwona Blicharska, 032 786 50 54, iwona.blicharska@ciniba.edu.pl

Bibliotekarz systemowy mgr Arleta Majcherek, 032 786 50 50, arleta.majcherek@ciniba.edu.pl

mgr Dominika Barczyk, 32 786 50 43, dominika.barczyk@ciniba.edu.pl

mgr Marta Błeszyńska, 32 786 50 43, marta.bleszynska@ciniba.edu.pl

mgr Iwona Cudak, 032 786 50 60, iwona.cudak@ciniba.edu.pl

mgr Monika Fick, 32 786 50 51, monika.fick@ciniba.edu.pl

mgr Aleksandra Frymus, 32 786 50 43, aleksandra.frymus@ciniba.edu.pl

mgr Aldona Grabiańska, 032 786 50 56, aldona.grabianska@ciniba.edu.pl

mgr Gabriela Kuźniewska, 032 786 50 57, gabriela.kuzniewska@ciniba.edu.pl

mgr Aleksandra Maruszczyk, 032 786 50 48, aleksandra.maruszczyk@ciniba.edu.pl

mgr Romana Nowak, 032 786 50 41, romana.nowak@ciniba.edu.pl

mgr Danuta Ostrowska, 032 786 50 51, danuta.ostrowska@ciniba.edu.pl

mgr Jolanta Pulikowska, 032 786 50 42, jolanta.pulikowska@ciniba.edu.pl

mgr Mateusz Pulina, 032 786 50 43, mateusz.pulina@ciniba.edu.pl

mgr Paulina Pytel, 032 786 50 57, paulina.pytel@ciniba.edu.pl

mgr Janina Rabięcna, 032 786 50 48, janina.rabiecna@ciniba.edu.pl

mgr Ewelina Rudy, 32 786 50 43, ewelina.rudy@ciniba.edu.pl

mgr Monika Sarnecka, 032 786 50 48, monika.sarnecka@ciniba.edu.pl

dr Jadwiga Sebesta, 032 786 50 48, jadwiga.sebesta@ciniba.edu.pl

Oksana Shvets, 032 786 50 48, oksana.shvets@ciniba.edu.pl

mgr Joanna Starzycka, 032 786 50 60, joanna.starzycka@ciniba.edu.pl

mgr Sylwia Tomaszewska, 032 786 50 46, sylwia.tomaszewska@ciniba.edu.pl

mgr Izabela Wielgus, 032 786 50 42, izabela.wielgus@ciniba.edu.pl

mgr Katarzyna Wojtek, 032 786 50 42, katarzyna.wojtek@ciniba.edu.pl

Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów

Kierownik mgr Joanna Wawrzecka,  32 786 50 58, joanna.wawrzecka@ciniba.edu.pl

mgr Ewa Termin, 32 786 50 47, ewa.termin@ciniba.edu.pl

Kierownik mgr Grażyna Razik, 032 786 51 20, 500 314 169, grazyna.razik@ciniba.edu.pl

Z-ca Kierownika dr Aneta Drabek, 032 786 51 33, aneta.drabek@ciniba.edu.pl

mgr Izabela Dziwis-Kika, 32 786 51 00, izabela.dziwis@ciniba.edu.pl

mgr Anna Gawinek, 032 786 51 21, anna.gawinek@ciniba.edu.pl

Jolanta Kołodziejczyk, 032 786 51 21, jolanta.kolodziejczyk@ciniba.edu.pl

mgr Agnieszka Koprowska, 032 786 51 21, agnieszka.koprowska@ciniba.edu.pl

mgr Mirosława Kucharczak, 032 786 51 64, miroslawa.kucharczak@ciniba.edu.pl

mgr Małgorzata Kustra, 032 786 51 28, malgorzata.kustra@ciniba.edu.pl

mgr Barbara Kuś, 032 786 51 23, barbara.kus@ciniba.edu.pl

mgr Maria Kycler, 032 786 51 64, maria.kycler@ciniba.edu.pl

mgr Elzbieta Maj, 032 786 51 27, elzbieta.maj@ciniba.edu.pl

mgr Beata Myrcik, 032 786 51 25, beata.myrcik@ciniba.edu.pl

mgr Aleksandra Nycz, 032 786 51 26, aleksandra.nycz@ciniba.edu.pl

Halyna Onysko, 032 786 51 41, halina.onysko@ciniba.edu.pl

mgr Katarzyna Ossolińska, 032 786 51 42, katarzyna.ossolinska@ciniba.edu.pl

mgr Brygida Pisula, 032 786 51 27, brygida.pisula@ciniba.edu.pl

mgr Alina Stokłosa, 032 786 51 25, alina.stoklosa@ciniba.edu.pl

mgr Julia Szkocna-Czarnecka, 032 786 51 23, julia.szkocna@ciniba.edu.pl

mgr Beata Trzaska, 032 786 51 38, beata.trzaska@ciniba.edu.pl

Sekcja Obsługi Nauki

Kierownik dr Aneta Drabek, 032 786 51 33, aneta.drabek@ciniba.edu.pl

Z-ca Kierownika mgr Michał Tomaszek, 032 786 51 41, michal.tomaszek@ciniba.edu.pl

dr Renata Mateusiak, 032 786 51 38, renata.mateusiak@ciniba.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Adamczyk, 032 786 51 39, aleksandra.adamczyk@ciniba.edu.pl

mgr Magdalena Krzyżanowska, 032 786 51 34 magdalena.krzyzanowska@ciniba.edu.pl

mgr Anna Robakowska, 032 786 51 33, anna.robakowska@ciniba.edu.pl

mgr Mariusz Tomaszewski, 032 786 51 34, mariusz.tomaszewski@ciniba.edu.pl

mgr Tomasz Zięba, 032 786 51 34, tomasz.zieba@ciniba.edu.pl

Pracownia Zbiorów Specjalnych

dr Marzena Smyłła,  32 786 51 42, marzena.smylla@ciniba.edu.pl

Sekcja Magazynowa

Kierownik mgr Małgorzata Gagatek, 032 786 51 43, malgorzata.gagatek@ciniba.edu.pl

Adrian Borysiewicz, 032 786 51 45, adrian.borysiewicz@ciniba.edu.pl

Teresa Bukalska, 032 786 51 45, teresa.bukalska@ciniba.edu.pl

Ewa Duda, 032 786 51 45, ewa.duda@ciniba.edu.pl

mgr Zdzisława Dyszka, 032 786 51 45, zdzislawa.dyszka@ciniba.edu.pl

Magdalena Kapłon, 032 786 51 45, magdalena.kaplon@ciniba.edu.pl

Katarzyna Kolon, 032 786 51 45, katarzyna.kolon@ciniba.edu.pl

Barbara Kulas, 032 786 51 45, barbara.kulas@ciniba.edu.pl

Jarosław Olendzki, 032 786 51 45, jaroslaw.olendzki@ciniba.edu.pl

Anita Osuch, 032 786 51 45, anita.osuch@ciniba.edu.pl

mgr Katarzyna Pyrek, 032 786 51 45, katarzyna.pyrek@ciniba.edu.pl

Anna Więckowska, 032 786 51 45, anna.wieckowska@ciniba.edu.pl

Beata Wink, 032 786 51 45, beata.wink@ciniba.edu.pl

Kierownik lic. Zbigniew Guzik, 032 786 51 11, 504 849 180, zbigniew.guzik@ciniba.edu.pl

inż. Piotr Kobos, 032 786 51 12, piotr.kobos@ciniba.edu.pl

inż. Krzysztof Korczyna, 032 786 51 14, krzysztof.korczyna@ciniba.edu.pl

dr inż. Ariel Plewka, 032 786 51 16, ariel.plewka@ciniba.edu.pl

mgr Ewa Podkówka, 032 786 51 15, ewa.podkowka@ciniba.edu.pl

mgr Barbara Wróbel, 032 786 51 17, barbara.wrobel@ciniba.edu.pl

mgr Krystyna Dyszka, 032 786 50 05, krystyna.dyszka@ciniba.edu.pl

Dariusz Krzywoszyja, 32 786 52 22, dariusz.krzywoszyja@ciniba.edu.pl

Anna Nowak, 032 786 50 10, anna.a.nowak@ciniba.edu.pl

Monika Nowak, 032 786 50 12, monika.nowak@ciniba.edu.pl

Mirosław Rembacz

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dyrektor dr Radosław Jeż, 32 786 50 02, radoslaw.jez@ciniba.edu.pl

Sekretariat, 032 786 50 11, biblioteka@ue.katowice.pl

godziny : 7.30 do 15.30

Kierownik mgr Antonina Pietrowska-Ratuszny, 032 786 50 52, antonina.pietrowska-ratuszny@ciniba.edu.pl

lic. Wiesława Bąk, 32 786 50 49, wieslawa.bak@ciniba.edu.pl

mgr Kazimiera Cudak, 32 786 50 44, kazimiera.cudak@ciniba.edu.pl

mgr Patrycja Dziuba, 32 786 50 44, patrycja.dziuba@ciniba.edu.pl

mgr Anna Siemionka, 32 786 50 44, anna.siemionka@ciniba.edu.pl

mgr Joanna Tync, 32 786 50 49, joanna.tync@ciniba.edu.pl

Kierownik mgr Małgorzata Kwiatkowska, 32 786 51 62, malgorzata.kwiatkowska@ciniba.edu.pl

Sekcja Wypożyczeń, Magazynów i Otwartych Kolekcji

Kierownik mgr Ewa Sznek, 32 786 51 44, ewa.sznek@ciniba.edu.pl

Elżbieta Adamek, 32 786 5165, elzbieta.adamek@ciniba.edu.pl

lic. Martyna Buchner, 32 786 51 35, martyna.buchner@ciniba.edu.pl

mgr Michał Chmiel, 32786 51 39, michal.chmiel@ciniba.edu.pl

Marzena Drwal, 32 786 51 44, marzena.drwal@ciniba.edu.pl

Paweł Dudek, 32786 51 45, pawel.dudek@ciniba.edu.pl

Magdalena Myśliwska, 32 786 51 45, magdalena.mysliwska@ciniba.edu.pl

mgr Elżbieta Pachołek, 32 786 51 24, elzbieta.pacholek@ciniba.edu.pl

mgr Ewelina Pajda, 32 786 51 45, ewelina.pajda@ciniba.edu.pl

mgr Justyna Patalong, 32 786 51 36, justyna.patalong@ciniba.edu.pl

lic. Kamila Salik-Sitko, 32 786 51 65, kamila.salik-sitko@ciniba.edu.pl

mgr Iwona Siedlecka, 32 786 50 53, iwona.siedlecka@ciniba.edu.pl

mgr Leszek Szydlik, 32 786 51 24, leszek.szydlik@ciniba.edu.pl

mgr Adrian Tync, 32 786 51 45, adrian.tync@ciniba.edu.pl

Sekcja Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji

Kierownik dr Anna Grolik, 32 786 51 32, anna.grolik@ciniba.edu.pl

mgr Klaudia Kępska, 32 786 51 32, klaudia.kepska@ciniba.edu.pl

mgr Olga Markulis, 32 786 51 32, olga.markulis@ciniba.edu.pl

mgr Judyta Motak, 32 786 51 35, judyta.motak@ciniba.edu.pl

mgr Magdalena Niewiadomska, 32 786 51 65, magdalena.miewiadomska@ciniba.edu.pl

mgr inż. Dawid Witczak (administrator sieci), 32 786 51 13, dawid.witczak@ciniba.edu.pl

Kierownik mgr Katarzyna Janczulewicz, 32 786 50 63, katarzyna.janczulewicz@ciniba.edu.pl

Iwona Marynowska, 32 786 50 53, iwona.marynowska@ciniba.edu.pl

mgr Mariola Piątek, 32 786 50 53, mariola.piatek@ciniba.edu.pl

mgr Sylwia Szulik, 32 786 50 62, sylwia.szulik@ciniba.edu.pl

Kierownik mgr Joanna Czakon, 032 786 50 06, 781 820 119, joanna.czakon@ciniba.edu.pl

Z-ca Kierownika mgr Katarzyna Długajczyk, 32 786 50 14, katarzyna.dlugajczyk@ciniba.edu.pl

mgr Karina Borecka, 032 786 50 09, 500 314 132, karina.borecka@ciniba.edu.pl

mgr Michał Długokęcki, 032 786 50 13, michal.dlugokecki@ciniba.edu.pl

Grzegorz Janaczek, 032 786 52 00, grzegorz.janaczek@ciniba.edu.pl

lic. Krzysztof Kędzierski, 032 786 50 07, 512 120 740, krzysztof.kedzierski@ciniba.edu.pl

mgr Maria Okoń-Góral, 032 786 50 00, maria.okon@ciniba.edu.pl

mgr Patrycja Patrzykowska, 032 786 50 15, patrycja.patrzykowska@ciniba.edu.pl

dr Anna Strzałkowska, 032 786 50 08, 512 120 774, anna.strzalkowska@ciniba.edu.pl

dr Katarzyna Wyszyńska, 032 786 50 04, 506 212 927, katarzyna.wyszynska@ciniba.edu.pl