Wypożyczenia i zwroty

W wolnym dostępie Czytelnik samodzielnie wyszukuje i wypożycza książki

Zamawianie książek z magazynu

Jak zwrócić książkę?

Limity i czas wypożyczeń

Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów

Prolongaty

Rezerwacje

Wypożyczanie “na noc” i “na weekend”

Czego nie można wypożyczać?