Wypożyczenia i zwroty

 • włóż kartę lub użyj czytnika mLegitymacji
 • połóż na pulpicie wybrane z półki książki (bez czerwonej kropki na grzbiecie) – maksymalnie trzy jednocześnie
 • wybierz opcję “wypożycz”
 • wyjmij kartę

Wypożyczenie książek z wolnego dostępu można również zarejestrować u bibliotekarza w wypożyczalni (poziom 0).

 • możliwe jest zamawianie książek z wolnego dostępu przez katalog Integro wyłącznie w godzinach zamknięcia biblioteki (pon – sob: 20.00 – 7.00 oraz w dni wolne)
 • zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2 h od otwarcia biblioteki
 • zamówienie należy odebrać w wypożyczalni lub w czytelni w ciągu 7 dni (w przeciwnym razie konto Czytelnika zostaje zablokowane na 14 dni)
 • książki z magazynu może zamówić Czytelnik zalogowany do katalogu Integro (24/7)
 • zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 0,5 h do czytelni, 1 h do wypożyczalni lub – gdy biblioteka jest zamknięta – w ciągu 2 h po otwarciu biblioteki
 • zamówienie należy odebrać w wypożyczalni lub w czytelni w ciągu 7 dni (w przeciwnym razie konto Czytelnika zostaje zablokowane na 14 dni)
 • przez wrzutnię – z zewnątrz budynku, 24/7, za pomocą dokumentu służącego Czytelnikowi za kartę biblioteczną, istnieje możliwość zwrotu bez karty

włóż kartę lub na ekranie wybierz opcję “Otwórz”
wkładaj pojedynczo zwracane książki
wyjmij kartę

 • w wypożyczalni (poziom 0) – w godzinach pracy biblioteki
Status podstawowy Limit vol. Czas wypożyczenia
Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UEKatowice 50 16 tygodni
Pozostali pracownicy UŚ i UEKatowice 25 8 tygodni
Studenci UŚ i UEKatowice 25 8 tygodni
Doktoranci UŚ i UEKatowice 30 8 tygodni
Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UEKatowice 10 8 tygodni
Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych
innych szkół wyższych (na podstawie umów trójstronnych)
5 8 tygodni
Emerytowani pracownicy UŚ i UEKatowice 5 8 tygodni

Kaucja 1
Kaucja 2
Kaucja 3

2
4
6

4 tygodnie
Wszyscy czytelnicy – wypożyczanie płyt (multimediów) 4 tygodnie

Uwaga: za nieterminowy zwrot naliczana jest opłata

Nieterminowy zwrot skutkuje automatycznym naliczeniem kary. Wysokość kary określa cennik opłat. Należność można uregulować:

 • bezpośrednio w wypożyczalni wyłącznie kartą
 • przez system BLIK
 • przez system PayU (po zalogowaniu do katalogu Integro, w zakładce konto użytkownikaopłatynierozliczone)
 • przelewem na konto: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180
  W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.
  Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: bgwyp@ciniba.edu.pl lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do wypożyczalni CINiBA.

Czytelnik może samodzielnie prolongować termin zwrotu wypożyczonych dokumentów:

 • po zalogowaniu w katalogu Integro w zakładce konto użytkownika → prolongaty
 • w CINiB-ie na selfchecku
 • w wypożyczalni

Prolongata jest możliwa najwcześniej 7 dni przed terminem zwrotu, jeśli:

 • dla żadnego z wypożyczonych dokumentów (dotyczy również bibliotek wydziałowych) nie upłynął termin zwrotu
 • dokument nie został zarezerwowany przez innego czytelnika
 • czytelnik ma uregulowane ewentualne należności za nieterminowy zwrot dokumentów

Jeśli dokument jest wypożyczony, czytelnik może go zarezerwować (opcja aktywna po zalogowaniu w katalogu Integro). O dostępności dokumentu czytelnik zostanie powiadomiony mailowo. Wówczas należy zalogować się do katalogu Integro i wysłać zamówienie widoczne w koszyku zamówień. Dokument można odebrać w wypożyczalni do 7 dni od realizacji zamówienia.

Książki “do udostępniania na miejscu” mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane krótkoterminowo. Wypożyczenie i zwrot takich pozycji rejestruje się w czytelni (poziom 1).

 • “na noc” – maksymalnie 3 książki; wypożyczenie najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem CINiB-y; zwrot do godziny 11.00 następnego dnia
 • “na weekend” – maksymalnie 5 książek; wypożyczenie ostatniego dnia pracy CINiB-y przed przerwą, najwcześniej 1 godzinę przed jej zamknięciem; zwrot do godziny 11.00 pierwszego dnia pracy CINiB-y po przerwie
 • druków wydanych do 1950 roku włącznie
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni
 • materiałów w złym stanie zachowania
 • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych
 • gazet i czasopism
 • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do udostępniania na miejscu