Wynajem sal

CINiBA dysponuje salą konferencyjną na 90 os. oraz salą dydaktyczną na 40 osób. Sale są przygotowane do organizowania szkoleń, wykładów, prelekcji, zebrań czy spotkań biznesowych.

Hol główny pełni funkcję przestrzeni wystawowej.

Powierzchnia: 131,32 m2 (13.5m x 8m)

Ilość miejsc: 90

Wyposażenie:

 • krzesła (90 + 3 przy stole prezydialnym),
 • komputer stacjonarny z internetem,
 • projektor multimedialny z możliwością sterowania z własnego komputera przenośnego,
 • ekran opuszczany z góry,
 • system nagłośnienia wyposażony w 2 mikrofony (w tym 1 bezprzewodowy),
 • możliwość odtwarzania dźwięku z komputera stacjonarnego.

Brak możliwości:

 • zmiany ustawienia mebli,
 • zwiększenia ilości miejsc,
 • zwiększenia ilości mikrofonów,
 • uzyskania sygnału do rejestracji dźwięku.

Powierzchnia: 111,6 m2 (13m x 8m)

Ilość miejsc: 40

Wyposażenie:

 • krzesła (40 + 3 przy stole prezydialnym),
 • stoły (12 ustawionych w podkowę + 2),
 • komputer stacjonarny z internetem,
 • projektor multimedialny z możliwością sterowania z własnego komputera przenośnego,
 • ekran opuszczany z góry,
 • możliwość zmiany ustawienia mebli wewnątrz sali.

Brak możliwości:

 • zwiększenia ilości miejsc,
 • uzyskania sygnału do rejestracji dźwięku.

 

Zainteresowanych rezerwacją sal prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: rezerwacja.sal@ciniba.edu.pl 

Formularz_zgłoszeniowy

UWAGA: Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w polu “najemca” (część A formularza) pełnej nazwy jednostki wynajmującej salę: oficjalna nazwa, jednostka administracyjna (jeśli dotyczy), adres (np. Instytut X, Wydział X, Uniwersytet X, adres X/Koło Naukowe Y, Instytut Y, Wydział Y, Uniwersytet Y, adres Y/Nazwa Instytucji Z, adres Z).

Istnieje możliwość organizacji poczęstunku dla gości wydarzeń odbywających się w CINiB-ie. W tym celu prosimy o kontakt z Kawiarnią CoffeeBook (tel.: 662 142 355) – dostawcą usług cateringowych na terenie CINiB-y.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.


Informacja na temat kalendarza wydarzeń:

dr Katarzyna Wyszyńska, 32 786 50 04, Katarzyna.Wyszynska@ciniba.edu.pl

koordynator zespołu ds. promocji i organizacji wydarzeń, asystent Dyrektora CINiB-y

(dłuższa nieobecność – prosimy o kontakt z dr Anną Strzałkowską: 32 786 50 08, Anna.Strzalkowska@ciniba.edu.pl lub mgr. inż. Michałem Długokęckim: 32 786 50 13, Michal.Dlugokecki@ciniba.edu.pl)