Wynajem sal

CINiBA dysponuje salą konferencyjną na 90 os. oraz salą dydaktyczną na 40 osób. Sale są przygotowane do organizowania szkoleń, wykładów, prelekcji, zebrań czy spotkań biznesowych.

Hol główny pełni funkcję przestrzeni wystawowej.

sala konferencyjna

sala dydaktyczna

Zainteresowanych rezerwacją sal prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: rezerwacja.sal@ciniba.edu.pl 

formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w polu “najemca” (część A formularza) pełnej nazwy jednostki wynajmującej salę: oficjalna nazwa, jednostka administracyjna (jeśli dotyczy), adres (np. Instytut X, Wydział X, Uniwersytet X, adres X/Koło Naukowe Y, Instytut Y, Wydział Y, Uniwersytet Y, adres Y/Nazwa Instytucji Z, adres Z).

Istnieje możliwość organizacji poczęstunku dla gości wydarzeń odbywających się w CINiB-ie. W tym celu prosimy o kontakt z Kawiarnią CoffeeBook (tel.: 662 142 355) – dostawcą usług cateringowych na terenie CINiB-y.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.


Informacja na temat kalendarza wydarzeń:

dr Katarzyna Wyszyńska, 32 786 50 04, Katarzyna.Wyszynska@ciniba.edu.pl

koordynator zespołu ds. promocji i organizacji wydarzeń, asystent Dyrektora CINiB-y