Gdzie publikować?

Przydatne narzędzia ułatwiające wyszukiwanie czasopism o właściwym profilu tematycznym. Aby z nich skorzystać wystarczy wkleić abstrakt, tytuł, czy słowa kluczowe, a następnie przeanalizować otrzymane wyniki biorąc pod uwagę inne kryteria, takie jak Impact factor, CiteScore, czas publikacji, odsetek odrzuconych tekstów, opłaty itd.

JournalFinder (Elsevier)

Taylor and Francis Suggester

Wiley Journal Finder

Journal Finder (MDPI)

IEEE Publication Recommender

JournalGuide – przeszukuje ponad 46 tys. czasopism różnych wydawców

Web of Science – Match Manuscript – przeszukuje bazę Web of Science i wskazuje odpowiednie periodyki