Rada Centrum 2020-2024

Przewodniczący Rady Centrum

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor ds. nauki i finansów, rektor@us.edu.pl
  • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, rektor@us.edu.pl
  • dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, kanclerz@us.edu.pl
  • prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dariusz.pawelec@ciniba.edu.pl

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach