Misja

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Podstawowym celem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, funkcjonujących w CINIB-ie, jest zaspokajanie potrzeb studentów, pracowników nauki oraz mieszkańców regionu w zakresie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz informacji naukowej, a w szczególności:  

  • gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w zakresie odpowiadającym potrzebom użytkowników zgodnie z zasadami publicznej dostępności bibliotek,    
  • poprawa warunków jakości kształcenia oraz umożliwienie środowisku akademickiemu i innym zainteresowanym użytkownikom dostępu do najnowszych źródeł informacji i dokumentów wspierających naukę i dydaktykę,    
  • rozwój infrastruktury informatycznej oraz nowoczesnych systemów bibliotecznych, stosowanie nowych technologii, dbałość o zapewnienie dostępu do profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych,     
  • prowadzenie działalności dydaktycznej w formie szkoleń i warsztatów w zakresie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,    
  • poradnictwo i opieka nad użytkownikami korzystającymi z zasobów informacyjnych i ze zbiorów bibliotecznych,  
  • prowadzenie prac bibliograficznych, dokumentacyjnych i edytorskich,    
  • współpraca z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,    
  • organizacja i współorganizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,     
  • prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej.