Doktoraty UŚ i UEKatowice

Większość doktoratów obronionych w UŚ dostępna jest w zbiorach CINiB-y. Informacje o pracy doktorskiej i jednej z trzech możliwości dostępu są podane w katalogu Integro:

  1. Rozprawa w formie elektronicznej w otwartym dostępie (autor udzielił licencji) – link do bazy OPUS i do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
  2. Rozprawa w formie elektronicznej w ograniczonym dostępie (wyłącznie z komputerów CINiB-y i bibliotek wydziałowych UŚ) – link do Repozytorium Prac Doktorskich UŚ (brak możliwości pobrania pliku).
  3. Rozprawa drukowana – aktywna jest opcja Zamów (do czytelni, brak możliwości kopiowania).

Część archiwalnych prac doktorskich obronionych na Wydziale Prawa i Administracji, dawnym Wydziale Artystycznym, dawnym Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniana jest w bibliotekach wydziałowych.

Sposób przekazania pracy doktorskiej do biblioteki

Kierownik jednostki uprawnionej do nadawania stopnia doktora przekazuje do CINiB-y:

  • rozprawę doktorską (PDF)
  • recenzje (PDF)
  • streszczenia w języku polskim i angielskim (PDF)
  • pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko doktoranta, tytuł rozprawy i datę obrony
  • umowę licencyjną – sformułowanie „rozpowszechnianie rozprawy doktorskiej poprzez publiczne udostępnianie za pomocą systemów informatycznych znajdujących się w domenie us.edu.pl oraz w innych domenach tworzonych z udziałem Uniwersytetu Śląskiego” w § 1 oznacza zgodę na publikację rozprawy w otwartych repozytoriach OPUS i Śląska Biblioteka Cyfrowa (w przypadku prac doktorskich zawierających artykuły bez statusu Open Access zalecane jest wykreślenie powyższego podpunktu).

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 2014-03-13 Rektora UŚ w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.

Prace doktorskie oraz prace naukowo-badawcze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udostępnia na miejscu Biblioteka Specjalistyczna.

Zamówienia można składać telefoniczne (32-257-73-45) lub mailowo (b.specjalistyczna@ue.katowice.pl lub anna.lukowska-stachura@ue.katowice.pl), podając imię i nazwisko autora pracy, tytuł lub rok obrony, a w przypadku prac naukowo-badawczych rok wydania publikacji. W informacji zwrotnej osoby zainteresowane otrzymają informacje dotyczące czasu i miejsca udostępnienia pracy.

Prace doktorskie przed obroną wystawiane są do wglądu w budynku CNTI, pokój 7/16 przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach.

Szczegółowe informacje