Bazy w układzie dziedzinowym

Bazy interdyscyplinarne

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biologia

Chemia

Ekonomia

Filologia

Filozofia

Fizyka

Historia

Kultura, sztuka, etnologia

Matematyka

Medycyna

Nauki o Ziemi

Nauki techniczne, inżynieria, informatyka

Normy i patenty

Pedagogika

Prawo

Psychologia

Religioznawstwo i teologia

Socjologia i politologia