Rady biblioteczne UŚ i UEKatowice

Skład Rady Bibliotecznej (1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2024 r.)

 1. prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej – Przewodniczący Rady Bibliotecznej
 2. prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 3. mgr Jan Siechowski – Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego ds. Administracyjnych
 4. dr Marta Kunicka – przedstawiciel pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
 5. dr hab. Jacek Tomaszczyk,, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego
 6. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Nauk Przyrodniczych
 7. dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych
 8. dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
 9. dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji
 10. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ – przedstawiciel Wydziału Teologicznego
 11. dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ – przedstawiciel Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
 12. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak – przedstawiciel Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
 13. Łukasz Przybyła – przedstawiciel Samorządu Studentów
 14. mgr Paweł Króliczek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 15. dr Iwona Blicharska – przedstawiciel ZNP
 16. mgr Ewa Żurawska – przedstawiciel NSZZ “Solidarność”

Rada Biblioteczna Uniwersytetu Ekonomicznego nie została powołana w kadencji 2020-2024