KONTAKT

ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Informatorium 32 786 51 30, zapytaj@ciniba.edu.pl
Wypożyczalnia 32 786 51 21, bgwyp@ciniba.edu.pl
Wypożyczalnia międzybiblioteczna (czynna 8.00-15.00), 32 786 5123, bgwm@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-16.00, tel. 32 786 50 00, sekretariat@ciniba.edu.pl

Dyrektor CINiBA
prof. dr hab. Dariusz Pawelec

tel. 32 786 50 01, dariusz.pawelec@ciniba.edu.pl

Zastępca Dyrektora CINiBA
dr Radosław Jeż

tel. 32 786 50 02, radoslaw.jez@ciniba.edu.pl

Kierownik Departamentu

mgr Anna Śpiechowicz

tel. 32 786 50 40, anna.spiechowicz@ciniba.edu.pl

Kierownik Departementu

mgr Grażyna Razik

tel. 32 786 51 20, grazyna.razik@ciniba.edu.pl

Kierownik Departementu

Zbigniew Guzik

tel. 32 786 51 11, zbigniew.guzik@ciniba.edu.pl

Kierownik Biura

mgr Joanna Czakon

tel. 32 786 50 06, joanna.czakon@ciniba.edu.pl

Dostępna w godzinach otwarcia Centrum

32 786 5130, 32 786 5140 (poziom 0),
32 786 5150 (poziom 1), 
32 786 5160 (poziom 2);
zapytaj@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr Grażyna Razik, kierownik Departamentu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej,
32 786 5120, tel. kom. 500 314 169, grazyna.razik@ciniba.edu.pl

mgr Małgorzata Kwiatkowska, zastępca kierownika Departamentu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej,
32 786 5162, malgorzata.kwiatkowska@ciniba.edu.pl

Dostępne w godzinach otwarcia Centrum

32 786 5100, 32 786 5121, bgwyp@ciniba.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr Anna Śpiechowicz, kierownik Departamentu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów,
32 786 5040, tel. kom. 500 314 181, anna.spiechowicz@ciniba.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr Antonina Pietrowska-Ratuszny, zastępca kierownika Departamentu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów,
32 786 5052, antonina.pietrowska-ratuszny@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr Anna Śpiechowicz, kierownik Departamentu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów,
32 786 5040, tel. kom. 500 314 181, anna.spiechowicz@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

dr Katarzyna Wyszyńska, koordynator zespołu ds. promocji i organizacji wydarzeń,
asystent Dyrektora CINiB-y
32 786 5004, katarzyna.wyszynska@ciniba.edu.pl

(dłuższa nieobecność – prosimy o kontakt z dr Anną Strzałkowską: 32 786 50 08, Anna.Strzalkowska@ciniba.edu.pl lub mgr Patrycją Patrzykowską: 32 786 5015; Patrycja.Patrzykowska@ciniba.edu.pl)

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr inż.  Michał Długokęcki, zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
32 786 5013, michal.dlugokecki@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

dr Anna Strzałkowska, zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
32 786 50 08, Anna.Strzalkowska@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

dr Marzena Smyłła,
32 786 5142, marzena.smylla@ciniba.edu.pl

Godziny pracy: 8.00-15.00

mgr Joanna Czakon, kierownik Biura Centrum,
32 786 5006, tel. kom. 781 820 119, joanna.czakon@ciniba.edu.pl


Wyświetl większą mapę