Czytelnie, strefy nauki i relaksu

W czytelni (poziom 1) można korzystać z wszystkich zasobów bibliotecznych, szczególnie ze zbiorów magazynowych przeznaczonych do udostępniania na miejscu (zobacz: Regulamin – Rozdział 3 Udostępnianie na miejscu).
Aby zamówić materiały do czytelni, należy posiadać dokument uprawniający do korzystania ze zbiorów.
Księgozbiór podręczny czytelni składa się m.in. z podstawowych encyklopedii, bibliografii oraz części serii Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. W strukturze wolnego dostępu stanowi on wydzieloną część działu 0, mającą w katalogu Integro lokalizację Czytelnia.

Kabiny znajdują się na poziomie 1 w czytelni oraz w sąsiedztwie Akwarium, wyposażone są w komputer z dostępem do Internetu i pakietu LibreOffice. 

Rezerwację kabin i zarządzanie rezerwacjami umożliwia usługa BookingPlace, dostępna po zalogowaniu się do katalogu Integro (menu → rezerwacja kabin).
Obsługę kabin prowadzi czytelnia (tel. 32 786 51 51).

Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać Czytelnicy posiadający dokument uprawniający do korzystania z biblioteki.

Regulamin korzystania z kabin pracy indywidualnej

  • poziom 2
  • dostęp do bieżących numerów prenumerowanej prasy (tylko na miejscu; można korzystać bez karty bibliotecznej)
  • wydzielona przestrzeń ze stołami do pracy grupowej

Przestrzeń nauki i rekreacji z dostępem do gier planszowych i wygodnych kanap (poziom 1).