Czytelnie, strefy nauki i relaksu

Czytelnia

Kabiny pracy indywidualnej

Czytelnia Prasy Bieżącej

Akwarium