Zgłaszanie dorobku naukowego

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS (wejście do bazy)

Zgłaszanie dorobku (system e-Zgłoszenie)

Wykaz jednostek rejestrujących publikacje w Bibliografii Dorobku UŚ

Q & A

Portal Pracownika

Kontakt

mgr Michał Tomaszek
michal.tomaszek@ciniba.edu.pl
bibliogr@ciniba.edu.pl
tel 32 786 5141

mgr inż. Aleksandra E. Adamczyk
aleksandra.adamczyk@ciniba.edu.pl
bibliogr@ciniba.edu.pl
tel 32 786 5139

dr Renata Mateusiak
renata.mateusiak@ciniba.edu.pl
bibliogr@ciniba.edu.pl
tel 32 786 5138

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Sekcja Obsługi Nauki

ul. Bankowa 11a, Katowice 40-007

System Expertus (wejście do bazy)

Zgłaszanie dorobku

BazEkon i cytowania w BazEkon

Kontakt

mgr Małgorzata Kwiatkowska
tel. 32 786 51 62
malgorzata.kwiatkowska@ciniba.edu.pl

dr Anna Grolik
tel. 32 786 51 32
anna.grolik@ciniba.edu.pl

mgr Ewa Sznek
tel. 32 786 51 44
ewa.sznek@ciniba.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ul. Bankowa 11a, Katowice 40-007