Cennik

CINiBA świadczy usługi, które mogą być odpłatne.

Cennik opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Podstawa prawna: Rozdział I Paragraf 3 Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiB-y

1. Udostępnianie zbiorów

 • zapis kaucyjny (opłata zwrotna): kaucja 1 – 150,00 zł (2 wol.); kaucja 2 – 400,00 zł (4 wol.); kaucja 3 – 600,00 zł (6 wol.)
 • wydanie elektronicznej karty bibliotecznej lub jej duplikatu 10,00 zł
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu 1,00 zł
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu dla wypożyczeń nocnych i weekendowych 10,00 zł
 • wysłanie pierwszego monitu 4,00 zł
 • wysłanie kolejnego monitu 10,00 zł
 • uszkodzenie kodu paskowego lub naklejki wolnego dostępu 2,00 zł
 • uszkodzenie etykiety RFID 5,00 zł
 • zniszczenie książki, w zależności o stopnia zniszczenia (minimum) 30,00 zł

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • sprowadzenie książki z biblioteki krajowej 10,00 zł
 • sprowadzenie mikrofilmu z biblioteki krajowej 2,00 zł
 • sprowadzenie kserokopii z biblioteki krajowej według rachunku lub zryczałtowana opłata 4,00 zł
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu, digitalizacja zbiorów – z bibliotek krajowych: według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 40,00 zł
 • sprowadzenie kserokopii z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 20,00 zł
 • sprowadzenie kopii z czasopism licencjonowanych (w wersji elektronicznej) z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 40,00 zł
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu na specjalne zamówienie za granicą według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z Wielkiej Brytanii 100,00 zł
 • sprowadzenie kserokopii z Wielkiej Brytanii 50,00 zł
 • sprowadzenie materiałów z krajów pozaeuropejskich według rachunku + koszt opłaty pocztowej
 • sprowadzenie z zagranicy książki dostępnej w kraju, ale niemożliwej do zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych według rachunku + koszt opłaty pocztowej

Uwaga: do faktur za usługi wystawianych dla użytkowników niebędących studentami lub doktorantami doliczany jest podatek VAT.

3. Inne usługi (wykonywane w oparciu o zbiory biblioteki)

 • kwerenda bibliograficzna na zlecenie instytucji lub wyszukiwanie bibliometryczne na zlecenie instytucji lub osoby prywatnej – za każdą godzinę pracy pracownika biblioteki 50,00 zł
 • kserokopie dla instytucji (A4) 0,50 zł / str.
 • skan wykonany z materiałów ze zbiorów biblioteki (do formatu A3) – 0,6 zł za 1 plik
 • skan z mikrofilmu lub mikrofiszy 0,60 zł za 1 plik
 • fotografia cyfrowa wykonana z materiałów ze zbiorów biblioteki 3,00 zł za 1 szt.

4. Pozostałe opłaty

 • za zagubiony klucz do szafki depozytowej 50,00 zł,
 • za zagubiony klucz do kabiny pracy indywidualnej 50,00

Sposoby płatności – wyłącznie bezgotówkowo:

 • bezpośrednio w wypożyczalni wyłącznie kartą
 • przez system BLIK
 • przez system PayU
 • przelewem na konto: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180