Zapisy

 • studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UEKatowice
 • pracownicy i emeryci UŚ i UEKatowice
 • studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach (pracownicy tych uczelni mają prawo wypożyczania książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub wpłaconej kaucji bibliotecznej)
 • wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat – na podstawie wpłaconej kaucji bibliotecznej
 • zarejestruj się online – formularz rejestracji (zakłada się jedno wspólne konto dla wszystkich bibliotek w sieci UŚ i UEKatowice)
 • aktywuj konto zgłaszając się osobiście w wybranych wypożyczalniach (w CINiB-ie i w bibliotekach wydziałowych macierzystej uczelni) z odpowiednimi dokumentami. Aktywacja musi nastąpić do 2 tygodni od rejestracji.

Przy aktywacji konta potrzebny jest wypełniony online formularz rejestracji, dowód osobisty oraz:

 • dla studentów i doktorantów UŚ i UEKatowice: aktualna legitymacja studencka / doktoranta
 • dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UEKatowice: potwierdzenie uczestnictwa
 • dla pracowników UŚ i UEKatowice: zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza
 • dla emerytów UŚ i UEKatowice: zaświadczenie z uczelni o przejściu na emeryturę
 • dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach: aktualna legitymacja studencka / doktoranta i pisemne potwierdzenie rejestracji w macierzystej bibliotece
 • dla pozostałych osób: potwierdzenie wpłaty kaucji
 • dla pracowników UŚ i UEKatowice – elektroniczna karta pracownicza (UEKatowice) lub elektroniczna karta Printoscope (UŚ)
 • dla studentów – elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja
 • dla pozostałych czytelników – wydawana przy zapisie elektroniczna karta biblioteczna (koszt 10 zł) lub dowolna elektroniczna karta (np. ŚKUP)
 • opcja dla czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie
 • umożliwia zamawianie zbiorów z magazynu do czytelni, zamawianie kopii materiałów, rezerwację kabin pracy indywidualnej, korzystanie z Internetu na komputerach CINiB-y i z sieci wi-fi
 • zarejestruj się online (formularz rejestracji) i aktywuj konto w wypożyczalni w CINiB-ie (poziom 0)
 • opłata za wydanie karty – 10 zł
 • opcja dla czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wypożyczania zbiorów w CINiB-ie
 • 3 rodzaje konta kaucyjnego:
  kaucja 1 – limit wypożyczeń: 2 woluminy – 150 zł
  kaucja 2 – limit wypożyczeń: 4 woluminy – 400 zł
  kaucja 3 – limit wypożyczeń: 6 woluminy – 600 zł
 • zarejestruj się online (formularz rejestracji), wpłać kaucję i aktywuj konto w wypożyczalni w CINiB-ie (poziom 0)
 • kaucję i opłatę za wydanie elektronicznej karty bibliotecznej (10 zł) można uiścić kartą w wypożyczalni lub przelewem na konto nr: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

  W tytule przelewu należy wpisać: kaucja i wydanie karty oraz imię i nazwisko czytelnika.

  Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Uaktywnienie konta bibliotecznego jest możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty bankowej lub przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przelew (potwierdzenie przelewu można przesłać na adres: bgwyp@ciniba.edu.pl).
 • likwidacja konta kaucyjnego następuje na prośbę czytelnika – niezbędny kontakt z wypożyczalnią bgwyp@ciniba.edu.pl.

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec CINiB-y i bibliotek wydziałowych UŚ i UEKatowice.

Pracownicy UŚ i UEKatowice, studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec bibliotek otrzymują na papierowej karcie obiegowej (studentom kartę wydaje dziekanat) lub elektronicznie jako odpowiedź na mailową prośbę wysłaną na adres bgwyp@ciniba.edu.pl.

Likwidacja konta kaucyjnego następuje na prośbę czytelnika – niezbędny kontakt z wypożyczalnią bgwyp@ciniba.edu.pl.