Biblioteki cyfrowe

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Europeana

DART-Europe E-theses

Wolne Lektury

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fototeka

The Internet Archive

LibriVox