Wolny dostęp

Wolny dostęp to przestrzeń biblioteki ze swobodnym dostępem do księgozbioru i miejscami do pracy:

  • 3 poziomy
  • 9 dziedzin
  • 447 działów tematycznych

Czytelnik ma możliwość samodzielnego wyboru i wypożyczania książek.
Ze zbiorów i udogodnień wolnego dostępu można korzystać na miejscu bez karty bibliotecznej.

Ponadto udostępniamy:

  • rozproszone miejsca do pracy indywidualnej i grupowej
  • komputery z dostępem do programów pakietu LibreOffice
  • Internet dostępny po zalogowaniu – należy wpisać adres e-mail i hasło przypisane do konta bibliotecznego
  • sieć EDUROAM – dostępna po zalogowaniu
  • samoobsługowe skanery (bezpłatnie)
  • płatne samoobsługowe urządzenia umożliwiające kserowanie, drukowanie, skanowanie (czarno-białe i kolorowe) i rozpoznawanie tekstów technologią OCR (Instrukcja użytkownika (pol), User’s manual (eng))

Jak samodzielnie odnaleźć książkę w wolnym dostępie CINiB-y?

Oznakowanie regałów

Sygnatura wolnego dostępu i oznakowanie książek

Materiały pomocnicze (mapy, indeks przedmiotowy)

Materiały wykorzystane na miejscu pozostawia się w pomarańczowych boksach.