Wolny dostęp

Wolny dostęp to przestrzeń biblioteki ze swobodnym dostępem do księgozbioru i miejscami do pracy:

 • 3 poziomy
 • 9 dziedzin
 • 447 działów tematycznych

Czytelnik ma możliwość samodzielnego wyboru i wypożyczania książek.
Ze zbiorów i udogodnień wolnego dostępu można korzystać na miejscu bez karty bibliotecznej.

Ponadto udostępniamy:

 • rozproszone miejsca do pracy indywidualnej i grupowej
 • komputery z dostępem do programów pakietu LibreOffice
 • Internet dostępny po zalogowaniu – należy wpisać adres e-mail i hasło przypisane do konta bibliotecznego
 • sieć EDUROAM – dostępna po zalogowaniu
 • samoobsługowe skanery (bezpłatnie)
 • płatne samoobsługowe urządzenia umożliwiające kserowanie, drukowanie, skanowanie (czarno-białe i kolorowe) i rozpoznawanie tekstów technologią OCR (Instrukcja użytkownika (pol), User’s manual (eng))

Jak samodzielnie odnaleźć książkę w wolnym dostępie CINiB-y?

oznakowanie regału

symbol działu i dane książki (w obrębie działu ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów lub tytułów (dla książek wielu autorów)

Grzbiety książek i czasopism opatrzono naklejkami zawierającymi :

 • kolorowy pasek oznaczający dziedzinę
 • naklejkę z sygnaturą wolnego dostępu zawierającą: symbol działu, nazwisko autora /tytuł 
 • czerwonymi kropkami oznakowano dokumenty  przeznaczone wyłącznie do korzystania na miejscu

Indeks przedmiotowy (PDF)

Materiały wykorzystane na miejscu pozostawia się w pomarańczowych boksach.