Bazy czasopism elektronicznych

Tryb dostępu : UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyA-Z – katalog czasopism elektronicznych

Baza z informacjami o czasopismach elektronicznych i wybranych książkach elektronicznych (Elsevier, Springer) dostępnych w sieci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zasób czasopism i książek tworzą następujące bazy i serwisy pełnotekstowe: EBSCOhost, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, Wiley Online Library, Central and Eastern European Online Library*, Cambridge University Press, Oxford University Press, HeinOnline*, Westlaw*, Royal Society of Chemistry*, American Physical Society*, Institute of Physics*, ABI/Inform**, OECDLibrary**, JSTOR*, PsycARTICLES***, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne, inne serwisy czasopism w wolnym dostępie oraz ok. kilkadziesiąt tytułów czasopism z prenumeraty drukowanej w dostępie online. Czasowo do listy będą dołączane czasopisma elektroniczne z serwisów testowanych.

Tryb dostępuwolny dostęp

Wejście do bazyArianta

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 4400 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyAcademic Research Source eJournals

Pełnotekstowa interdyscyplinarna baza danych. Indeksuje ok. 5 tys. czasopism, w tym 370 czasopism polskich.

Korzystanie z bazy Academic Research Source eJournals – film instruktażowy

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazyAcademic Search Ultimate

Interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych indeksująca ponad 8500 czasopism pełnotekstowych. Dodatkowo baza zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 12500 czasopism oraz prawie 13200 innych publikacji. Zakres tematyczny bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne i ścisłe (biologia, chemia, fizyka, matematyka, inżynieria, nauka o materiałach, astronomia, geologia, geografia, psychologia, prawo, religioznawstwo, etnografia, historia, nauki polityczne, filologia i wiele innych). Baza ma szeroki zakres chronologiczny – najstarsze rekordy pochodzą z 1887 roku.

Jak korzystać z baz na platformie EbscoHost – film instruktażowy

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyAmerican Chemical Society

Uniwersytet Ślaski przystąpił do konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do wszystkich czasopism ACS w tym:

 • do 34 tytułów w pakiecie Web Editions obejmującym roczniki od 1996 roku włącznie
 • do pakietu ACS Legacy Archives zawierającym pozostałe roczniki archiwalne do 1995 roku.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyAmerican Institute of Physics


Konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics i American Physical Society Czasopisma dostępne są z komputerów zlokalizowanych w sieci Uniwersytetu Śląskiego.

Dostęp do 9 tytułów (wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych) American Institute of Physics:

 • Applied Physics Letters
 • Chaos
 • Journal of Applied Physics
 • Journal of Chemical Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Physics of Fluids
 • Physics of Plasmas
 • Review of Scientific Instruments Physics Today

Platforma Scitation zawiera także bazę SPIN, w której zgromadzono 2.25 mln streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyAmerican Physical Society

Dostep do 7 tytułów American Physical Society:

 • Physical Review A,B,C,D,E
 • Physical Review Letters
 • Reviews of Modern Physics
 • Archiwum PROLA

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazyBiblioteka Nauki

Biblioteka Nauki – pełnotekstowa baza danych zawierająca teksty ponad 1500 czasopism (głównie polskich) oraz ok. 1000 książek. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Tryb dostępu : online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Business Source Ultimate

Baza danych z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, biznesu. Indeksuje ponad 1300 czasopism dziedzinowych, większość z dostępem pełnotekstowym. Zasięg chronologiczny zróżnicowany – zdarzają się tytuły XIX-wieczne. Oprócz czasopism baza zawiera materiały między innymi z książek, informatorów, statystyk, konferencji, raportów. Korzystanie z baz na platformie EbscoHost – film instruktażowy

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Czasopisma humanistyczne (BazHum)

Czasopisma humanistyczne to pełnotekstowa baza ponad 400 polskich czasopism naukowych z nauk humanistycznych i społecznych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Czasopisma humanistyczne (BazHum)

Czasopisma humanistyczne to pełnotekstowa baza ponad 400 polskich czasopism naukowych z nauk humanistycznych i społecznych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazyDigiZeitschriften

Portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym ponad 800 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku w wolnym dostępie (Open Access). Są to głównie tytuły z zakresu matematyki, bibliotekoznawstwa, prawa, historii, filologii.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: DOAJ – Directory of Open Access Journals

Portal utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informację o prawie 20 tys. pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich – biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in. Baza jest stale wzbogacana o nowe tytuły.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Wejście do bazy: Dziennik Gazeta Prawna

Dostęp do wersji elektronicznej “Dziennika Gazety Prawnej”.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Wejście do bazy: Dziennik Zachodni

Dostęp do wersji elektronicznej “Dziennika Zachodniego”.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazyElektronische Zeitschriftenbibliothek

Baza danych zawierająca informacje o czasopismach elektronicznych. Informacje można wyszukiwać po tytule, po dziedzinie lub przeglądać alfabetycznie. Przy każdym opisie znajduje się odpowiednia ikona, przypominająca sygnalizację świetlną, która informuje o trybie dostępu (zielona – wolny dostęp, pomarańczowa – otwarty dostęp do części tekstów, czerwona – dostęp po wykupieniu subskrypcji).

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazyEmerald Insight

Dostęp z komputerów sieci UE oraz zdalnie (Proxy UE):
Platforma Emerald Insight oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, umożliwiając korzystanie z pełnych  tekstów 309 czasopism. W ramach subskrypcji Biblioteka UE otrzymuje prawa archiwizacyjne do dwóch kolekcji Operations, Logistics & Quality oraz Business Management and Strategy. Pełna kolekcja Premier nie posiada praw archiwizacyjnych, czyli w kolejnym roku kalendarzowym, w przypadku braku decyzji o kontynuacji subskrypcji, dostęp do tych tytułów nie będzie możliwy.

Wejście do bazyThe European Digital Mathematics Library

Baza zawiera blisko 270 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt. 98% artykułów opublikowanych jest na zasadach otwartego dostępu. W bazie wyszukiwać można także wg wzorów.

EuDML zawiera kolekcje z 14 europejskich bibliotek cyfrowych:

 • Instituto Superior Tecnico, Portugal
 • Universitié Joseph-Fourier, France
 • University of Birmingham, UK
 • FIZ: Fachinformationszentrum / Zentralblatt MATH
 • Masarykova univerzita, Czechy
 • Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa
 • Consejo superior de investigaciones Scientíficas, Spain
 • Édition Diffusion Presse Sciences, Francja
 • Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania
 • BAS, Bułgaria
 • Matematickýústav AV CR Czechy
 • Ionian University, Grecja
 • Made Media Ltd, UK
 • Centre national de la recherche scientifique, Francja

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA, Czytelnia Biblioteki Prawniczej UŚ, Czytelnia Biblioteki Nauk Społecznych UŚ

Wejście do bazyGazeta Wyborcza

Dostęp do wersji elektronicznej “Gazety Wyborczej” dla jednego równoczesnego użytkownika.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyLaw Journal Library

The Law Journal Library jest kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.

Po wejściu na portal należy kliknąć “Login”,a następnie “Law Library Journal”.  Przy pierwszym zalogowaniu może pojawić się prośba o zaakceptowanie warunków licencji (Terms of HeinOnline Licence Agreement).

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA, Biblioteka Prawnicza UŚ

Wejście do bazyINFORLEX

Portal udostępnia:
– akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

– szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów i spraw kadrowych,

– opracowania kompleksowe:

 • Encyklopedia Księgowego
 • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
 • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
 • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
 • Monitory B – sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
 • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

– czasopisma:

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazyInstitute of Physics

Serwis oferuje dostęp do 64 czasopism elektronicznych z zakresu fizyki, matematyki i nauk o Ziemi.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazyJournal Citation Reports

Baza służy do oceny czasopism naukowych, tworzona w oparciu o cytowania publikowanej literatury w obrębie nauk ścisłych, społecznych i technicznych. Analizowane cytowania pochodzą z ponad 21 tys. światowych czasopism naukowych.

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostępHAN UŚ (Limit jednoczesnych wejść do bazy: 75)

Wejście do bazyLegalis

Baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego (publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dziennikach Urzędowych ministerstw), orzecznictwo i urzędowe wyjaśnienia, akty prawne publikowane w Dziennikach Urzędowych UE serii L i C oraz specjalnym wydaniu polskojęzycznym, a także inne informacje takie jak dane o stawkach odsetek, kosztach i limitach oraz bazy adresowe sądów, urzędów, izb skarbowych i kancelarii komorniczych. W modułach komentarzowych dostępne są komentarze Wydawnictwa C.H. Beck. Ważną część każdego modułu stanowi dział “Piśmiennictwo”, gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów i omówień, oraz powiązane tematycznie monografie. Do każdego modułu dołączono także wzory pism i dokumentów.

Materiały szkoleniowe i filmy

Czasopisma elektroniczne dostępne w bazie Legalis:

 • ADR. Arbitraż i Mediacja
 • Biuletyn Arbitrażowy
 • Doradztwo Podatkowe
 • Edukacja Prawnicza
 • Informacja w Administracji Publicznej
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Ius Novum
 • Iustitia
 • Monitor Podatkowy
 • Monitor Prawa Handlowego
 • Monitor Prawa Pracy
 • Monitor Prawniczy
 • Nieruchomości
 • Nowa Currenda
 • Prawo Asekuracyjne
 • Prawo Mediów Elektronicznych
 • Prawo Nowych Technologii
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 • Prokuratura i Prawo
 • Przegląd Prawa Egzekucyjnego
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 • Studia Prawa Prywatnego
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zamówienia Publiczne Doradca

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: LEX

System informacji prawniczej prezentujący obowiązujące w RP ustawodawstwo, a także orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości poszukiwań aktów prawnych. Zawiera m. in. metryki aktów prawnych Dz.U. i M.P., akty prawa opublikowane w wybranych dziennikach urzędowych, zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw, pisma urzędowe niepublikowane, bibliografię prawniczą, dane teleadresowe, wzory umów i pism procesowych. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
Aby skorzystać z bazy, należy kliknąć w przycisk “logowanie do LEX”, wybrać opcję “dostęp przez IP”, a następnie odpowiednią bazę (Lex lub Informator Prawno-Gospodarczy).

Tryb dostępu : online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Master File Premier

Baza oferuje pełnotekstowy dostęp do artykułów z około 1700 periodyków światowych z różnych dyscyplin wiedzy, a także dostęp do informacji bibliograficznej artykułów z ponad 2400 czasopism (od 1975 r.). Znajdują się tu także teksty ponad 500 informatorów, 100 tysięcy opisów biograficznych, 76 tysięcy dokumentów źródłowych oraz kolekcja ilustracji (fotografie, mapy, flagi). Aktualizowana codziennie.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Monitor Polski B

Wydawnictwo dostępne poprzez bazę LEX

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Nature

Od 1 września 2010 czasopismo Nature dostępne jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Wcześniejsze roczniki (w wyborze) dostępne są w zbiorach CINIB-y.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Newspaper Source

Dane bibliograficzne oraz pełne teksty wybranych artykułów z ok. 389 regionalnych dzienników amerykańskich i 35 międzynarodowych. Baza jest aktualizowana codziennie.

Tryb dostępu: online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: Oxford Journals – Economics and Finance

Kolekcja obejmuje 32 tytuły:

 • American Journal of Agricultural Economics
 • American Law and Economics Review
 • Applied Economic Perspectives and Policy
 • Cambridge Journal of Economics
 • Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
 • Capital Markets Law Journal
 • CESifo Economic Studies
 • Contributions to Political Economy
 • European Review of Agricultural Economics
 • European Review of Economic History
 • IMA Journal of Management Mathematics
 • Industrial and Corporate Change
 • Journal of African Economies
 • Journal of Competition Law & Economics
 • Journal of Economic Geography
 • Journal of European Competition Law & Practice
 • Journal of Financial Econometrics
 • Journal of International Economic Law
 • Oxford Economic Papers
 • Oxford Review of Economic Policy
 • Review of Asset Pricing Studies
 • Review of Corporate Finance Studies
 • Review of Environmental Economics and Policy
 • Review of Finance
 • Socio-Economic Review
 • The Journal of Law, Economics, and Organization
 • The Quarterly Journal of Economics
 • The Review of Economic Studies
 • The Review of Financial Studies
 • The World Bank Economic Review
 • The World Bank Research Observer
 • Trusts & Trustees

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Oxford Journal Law

Baza udostępnia czasopisma Oxford University Press. Kolekcja obejmuje 50 tytułów z zakresu prawa. Wydawca oferuje pełne archiwa.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Wejście do bazy: Polityka

Dostęp do wersji elektronicznej “Polityki” dla jednego równoczesnego użytkownika.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku. Zamieszczamy również pełne teksty bieżących zeszytów.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Royal Society of Chemistry

Platforma oferuje 34 tytuły czasopism z pełnym archiwum sięgającym 1841 roku oraz 52 tytuły z dostępem do wybranych roczników.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Rzeczpospolita

Dostęp do wersji elektronicznej “Rzeczpospolitej” dla jednego równoczesnego użytkownika.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Science

Dostęp do czasopisma Science. Licencja umożliwia korzystanie z czasopisma od 1997 roku.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: ScienceDirect

Wejście do bazy: Infona – dostęp do archiwum czasopism(HAN UŚ)

Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. W sumie obecnie jest to 1594 czasopism, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopisma archiwalne (patrz katalog 2023). W rezultacie z licencji wykluczono 220 czasopism w roku 2019 i kolejne 224 w roku 2023. Archiwa tych wykluczonych czasopism dostępne są na platformie Infona.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Zakres licencji Elsevier został ograniczony w 2019 r. oraz ponownie w 2022 r. ze względu na konieczność obniżenia kosztu licencji ponoszonego przez MEiN. W 2022 r. zostało wykluczone dalsze 9 kolekcji: Business, Management and Accounting; Chemistry; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Materials Science; Nursing and Health Professions; Psychology; Social Sciences; Veterinary Science and Veterinary Medicine.


Uniwersytet Śląski prenumeruje dodatkowo 6 czasopism wydawnictwa Elsevier: 

 • Geochimica et Cosmochimica Acta
 • Geomorphology
 • International Journal of Coal Geology
 • Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
 • Review of Palaeobotany and Palynology
 • Science of the Total Environment

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: SpringerLink

Zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych. Obejmuje on 2235 tytułów wydawnictwa Springer oraz 325 czasopism archiwalnych. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie licencji wieczystej. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019, na które nie starczyło dofinansowania w 2020 r. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydanictwo to zostało włączone do Springera. Springer ma na swoim serwerze także książki Palgrave Macmillan ze starszych roczników, ale nie są one objęte licencją krajową. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ok. 132 tysiące tomów, patrz katalogi: 1888-19891990-19992000-20042005-20092010-20142015-2019 (uwaga: ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby zaznaczone żółtym kolorem).

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 5 czasopism wydawnictwa Palgrave Macmillan, które również są dostępne poprzez platformę SpringerLink:

 • European Political Science,
 • International Politics,
 • International Politics Reviews,
 • Journal of Transatlantic Studies,
 • Security Journal

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Taylor & Francis – Biological, Earth, Environmental & Food Sciences

Dostęp obejmuje kilkadziesiąt czasopism elektronicznych z zakresu biologii, nauk o środowisku i nauk o ziemi. Aby uzyskać dostęp tylko do pełnych tekstów w ramach prenumeraty wykupionej przez Uniwersytet Śląski należy na liście wyników zaznaczyć opcję “Only show content I have full access to”.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Westlaw

Baza jest anglojęzycznym serwisem informacyjnym z zakresu prawa. Zapewnia dostęp do źródeł pochodzących z 17 tys. baz danych zawierających ok. 1 miliarda rekordów, 700 przeglądów prawniczych i 7 tys. bieżących publikacji prasowych i biznesowych. Jest wiodącym narzędziem wyszukiwania informacji prawnej online w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i innych krajach anglojęzycznych.  Z bazy można korzystać z komputerów zlokalizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz poprzez system HAN.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚProxy UE

Wejście do bazy: Wiley Online Library

Baza zawiera zawiera kolekcję artykułów z czasopism, m.in. z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biotechnologii, ochrony środowiska, nauk społecznych i humanistycznych. Kolekcja obejmuje 1367 tytułów czasopism dostępnych wraz z archiwami od 1997. W bazie dostępne są również książki (2451 poz.) wydane w roku 2009 i 2015.