Regulaminy

Regulamin udostępniania zbiorów w CINiB-ie

Limity wypożyczeń

Kabiny pracy indywidualnej – Zarządzenie nr 2/2017 r.

Regulamin elektronicznego zamawiania skanów

Regulamin wypożyczania e-booków

Regulamin organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Przepisy porządkowe dotyczące Użytkowników CINiB-y

Regulamin udostępniania zbiorów w Oddziałach BUŚ

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Specjalistycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach