Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych dokumenty (lub ich skany), których nie ma w zbiorach żadnej biblioteki w Katowicach.

Usługa płatna wg Cennika

Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać (po założeniu konta w CINiB-ie):

  • pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UEKatowice
  • studenci UŚ i UEKatowice piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego
  • doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UEKatowice
  • inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UEKatowice (po założenia konta kaucyjnego w CINiB-ie)

Zamówienia można składać:

  • przez katalog Integro po uprzedniej aktywacji usługi bezpośrednio w wypożyczalni międzybibliotecznej; wtedy po zalogowaniu: ID 00000123 → konto użytkownika → Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
  • mailowo bgwm@ciniba.edu.pl, zapytaj@ciniba.edu.pl (zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz imię i nazwisko, numer telefonu zamawiającego)
  • osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0

Dokumenty sprowadzone w wersji drukowanej udostępniane są w CINiB-ie na miejscu, w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Wniosek o ewentualną prolongatę Czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni międzybibliotecznej przed upływem terminu zwrotu.

Patrz: Regulamin – Rozdział 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne