O zasobach

CINIBA pełni rolę biblioteki głównej dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, co oznacza, że gromadzi księgozbiór z zakresu wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez obie uczelnie. Aktualnie książnica posiada ponad 1,2 miliona egzemplarzy książek i czasopism, z czego przeszło 400 tysięcy znajduje się w przestrzeni wolnego dostępu. Pozostałe materiały umiejscowione są w magazynach bibliotecznych – aby skorzystać z tekstów, czytelnik uprzednio powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem katalogu Integro. W gmachu Centrum do dyspozycji użytkowników są dwie czytelnie: ogólna i czasopism bieżących. Swobodnie uczyć się można w przestrzeni wolnego dostępu, gdzie mieszczą się wygodne stanowiska komputerowe, a także w specjalnie przystosowanych kabinach do pracy indywidualnej, zapewniających ciszę sprzyjającą skupieniu. CINiBA oferuje również szeroki wachlarz usług zdalnych. Rozwiązanie to znajduje uznanie użytkowników ze względu na wygodę korzystania z publikacji oraz szybkość dostępu do interesujących treści. 

 

Poniżej prezentujemy krótkie informacje dotyczące biblioteki, zakładania konta, poruszania się po CINiBA [english version].